Anesthesie en spierziekten

Meld het de anesthesist en behandelend arts wanneer u een spierziekte hebt.

Spierziekten, operaties en verdoving

Kleine of grote operaties gaan gepaard met verdovingen. Dat kan een plaatselijke verdoving zijn of een volledige narcose. Voor mensen met een spierziekte zijn verdoving en narcose belangrijke aandachtspunten, óók als er relatief weinig symptomen zijn of als iemand anders in de familie de spierziekte heeft.
Vertel uw anesthesist welke spierziekte u hebt of welke spierziekte er in de familie voorkomt zodat de anesthesist de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen.
Meer over voorzorgsmaatregelen bij anesthesie

Aandacht voor hart en ademhaling

Anesthesiemiddelen hebben vaak invloed op de spierkracht, dus ook op de kracht van de hart- en ademhalingsspieren. Omdat deze organen door een spierziekte al aangetast kunnen zijn, moet de anesthesist weten of ze nog voldoende functioneren.
Meer over anesthesie en het hart en anesthesie en ademhaling

Gevolgen voor de lichaamstemperatuur

Verdovingsmiddelen hebben als bijwerking dat zij de bloedvaten verwijden waardoor het lichaam sneller afkoelt. Dat effect is sterker wanneer de spieren verdund zijn wat vaak bij mensen met spierziekten het geval is. Medicijnen blijven daardoor langer werkzaam.
Meer over anesthesie en een lage lichaamstemperatuur

Oververhitting

Bij een klein aantal specifieke diagnoses kan de lage temperatuur in korte tijd omslaan in een extreem hoge temperatuur en oververhitting veroorzaken, maligne hyperthermie genoemd. Deze bijwerking van algehele anesthesie kan levensbedreigend zijn.
Meer over oververhitting bij anesthesie

Spierverslappers

Veel middelen voor anesthesie verslappen de spieren. Soms kunnen deze middelen problemen veroorzaken bij mensen met een spierziekte. Sommige hebben een verhoogd effect, andere kunnen de temperatuurregulatie van het lichaam ontregelen. Het is dus belangrijk dat de anesthesist weet dat er een spierziekte in het spel is zodat hij de dosis kan aanpassen.
Meer over spierverslappende middelen

Plaatselijke verdoving

Een plaatselijke verdoving, bijvoorbeeld voor het hechten van een wond, heeft zeer weinig bijwerkingen. Ook kunnen regionale verdovingen meestal zonder grote risico's worden toegepast. Maar ook hier geldt dat de behandelend arts het moet weten wanneer er - mogelijk - sprake is van een spierziekte.
Meer over plaatselijke verdoving