Checklist hulpmiddelen

Geheugensteuntjes bij de aanschaf van een hulpmiddel

 • Ik heb een inventarisatie gemaakt van wat ik wil blijven kunnen doen op het gebied van de eigen omgeving (thuis), werk/school, hobby, sport en vrienden.
 • Ik heb deze lijst bekeken met mijn familie, vrienden en met (een) deskundige(n)/specialist(en).
 • Ik heb geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn op het gebied van hulpmiddelen en wat er op de markt voorhanden is.
 • Ik houd de lokale/regionale en nationale beurzen in de gaten. Ook ga ik na wanneer de voor mij belangrijke leveranciers open dagen hebben. Als het kan, ga ik daar naar toe om hun hulpmiddelen bekijken en zelf uit te proberen. Ik heb me ingeschreven voor hun (gratis) nieuwsbrieven. Als ik niet naar de open dagen of beurzen toe kan, heb ik de leverancier(s) gevraagd om thuis langs te komen met informatie over de hulpmiddelen die mij interesseren.
 • Ik heb een lijst opgesteld van wat ik waarschijnlijk aan hulpmiddelen nodig ga hebben.
 • Ik heb deze lijst met hulpmiddelen besproken met mijn familie, vrienden en specialisten. Ik heb de lijst aangepast op basis van hun suggesties en opmerkingen.
 • Ik heb geïnformeerd hoe ik deze hulpmiddelen kan verkrijgen. Ik heb dit gedaan bij onder meer de gemeente en mijn zorgverzekeraar.
 • Ik heb bij lotgenoten nagevraagd hoe zij bepaalde zaken regelen en hoe hulpmiddelen hen bevallen.
 • Ik heb kritisch gekeken naar alle hulpmiddelen en het advies goed overwogen. Als ik niet zelf kan kiezen, heb ik goed overlegd met de specialisten en me goed laten informeren over het hulpmiddel.
 • Ik heb een weloverwogen keuze gemaakt voor zover mogelijk in het kader van de verstrekking van het hulpmiddel. Ik heb hierbij ook rekening gehouden met het onderhoud en de garantievoorwaarden van de leveranciers. Ik heb de hulpmiddelen eerst uitgeprobeerd.
 • Ik heb een tweede lijst gemaakt met daarin per hulpmiddel de deadline voor het kopen of het indienen van de aanvraag, als een aanvraag nodig is. Ik heb hierbij rekening gehouden met: de verwachting die ik heb over mijn vermindering aan spierkracht, de tijd die de aanvraagprocedure in beslag neemtde levertijd van de fabrikant en eventuele aanpassingen die nog nodig zijn aan de voorziening.
 • Ik controleer af en toe of de wetgeving hetzelfde is gebleven met het oog op aanvragen die pas op latere termijn hoeven te gebeuren.
 • Ik heb ervoor gezorgd dat ik eventueel hulp krijg bij het voorbereiden van de aanvraag en dien deze op tijd in. Ik weet bij wie ik de aanvraag moet indienen.
 • Ik bel twee dagen nadat ik de aanvraag heb ingediend op naar de betrokken ambtenaar om te vragen of de aanvraag in goede orde ontvangen is. Als er stukken ontbreken, stuur ik deze meteen op.
 • Ik houd de vinger aan de pols met betrekking tot mijn aanvraag.
 • Ik wijk niet van de aanvraagprocedure af zonder eerst overleg te hebben gepleegd met de instantie en onze afspraak schriftelijk bevestigd te hebben gekregen.
 • Ik bewaar alle bonnen die met het hulpmiddel te maken hebben en zorg dat de administratie aan de eisen van de instantie van wie ik het krijg of in bruikleen heb gekregen, voldoet.
 • Ik onderhoud en gebruik mijn voorziening in overeenstemming met de gemaakte afspraken en conform wat er van mij mag worden verwacht. Dit betekent soms ook het melden van wijzigingen in mijn privésituatie (gezondheid, inkomen) aan de verstrekkende instantie.

Meer informatie

Kleine aanpassingen

Kleine dingen kunt en moet u vaak zelf oplossen. Wanneer u minder spierkracht heeft, zijn zwenkkranen in plaats van opendraaiende kranen een goede oplossing. Hier worden in het algemeen geen vergoedingen voor gegeven.
Ook zaken zoals speciale kaarthouders, een verlengde kam, sokaantrekker en aangepast bestek zult u zelf moeten aanschaffen. Een aantal artikelen kunt u vinden in de Thuiszorgwinkels.
De Helpdesk Hulpmiddelen van Spierziekten Nederland heeft talloze ideeën en tips voor handige hulpmiddelen.