Informatie inwinnen

Een breed advies

Het is verstandig om zo breed mogelijk advies in te winnen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • uw zorgverzekeraar: wat kan deze voor u betekenen bij de aanschaf van hulpmiddelen? Hoe lopen bij de zorgverzekeraar de aanvraagprocedures en wat zijn de vergoedingen?;
  • de ergotherapeut/revalidatiecentra: wat adviseren zij op basis van hun specifieke deskundigheid en multidisciplinaire behandeling?;
  • Thuiszorg/kruisvereniging: bij de thuiszorg kunt u hulpmiddelen lenen en huren voor een bepaalde periode. U kunt er ook kleinere zaken, zoals wc-ophogers en aangepast bestek, kopen. Het assortiment van deze winkels is echter beperkt;
  • lotgenoten: u kunt bij een lotgenoot informeren hoe hij/zij een specifiek probleem heeft aangepakt en navragen welke hulpmiddelen in de praktijk soelaas bieden;
  • Vilans verstrekt allerlei informatie over hulpmiddelen en geeft nuttige tips voor de aanschaf en het onderhoud van veel verschillende hulpmiddelen;
  • de Helpdesk Hulpmiddelen van Spierziekten Nederland geeft voorlichting over hulpmiddelen. De Helpdesk Hulpmiddelen geeft geen advies over de financiële aspecten van een voorziening;
  • beurzen op het gebied van hulpmiddelen (bijvoorbeeld Support en Medica).

Meer informatie

Trippelen is een enorme verlichting voor mij

Het koken viel me met de dag zwaarder. Dat lange staan, het wachten totdat het eten klaar was. Ik hield het niet meer vol. Op de afdeling ergotherapie van het revalidatiecentrum heb ik geleerd om volledig zittend te koken en me zittend te verplaatsen in de keuken. Trippelen heet dat.
De ergotherapeut heeft een trippelstoel voor me aangevraagd. Deze is betaald door de zorgverzekeraar. Het betekent voor mij een enorme verlichting.