Tips bij het aanvragen van hulpmiddelen

Tips bij de aanvraag

  • Voor alle zekerheid kunt u vaak beter elk hulpmiddel apart aanvragen. Als het gaat om veel hulpmiddelen vinden sommige gemeenten of instellingen het prettiger als alles in één keer wordt aangevraagd. Overleg in zo’n geval vooraf met de ambtenaar.

  • Als u een aanvraag hebt ingediend, is het handig om na twee dagen te bellen en te vragen of de aanvraag goed ontvangen is en of alle informatie er is. Als er iets ontbreekt, kunt u de aanvraag snel compleet maken zonder dat u hierdoor veel tijd verliest!

  • Houd u altijd aan de regels van de aanvraagprocedure en wijk alleen in overleg en met goedkeuring de betrokken instanties van de regels af! Zorg ervoor dat dit dan goed schriftelijk is vastgelegd.

  • Bewaar alle schriftelijke stukken van uw aanvragen in een aparte map, zowel de brieven die u ontvangt als de kopieën van de stukken die u zelf heeft verstuurd. In de praktijk lopen mensen soms ten onrechte voorzieningen mis omdat belangrijke papieren ontbreken.

  • Ga niet alleen naar afspraken voor indicaties en selecties (passingen). Maak zo mogelijk aantekeningen van wat er besproken en gedaan is zodat u altijd nog precies kunt nagaan wat er is afgesproken.

  • Stuur een kopie van uw aantekeningen naar de leverancier/verstrekker. Hierdoor voorkomt u achteraf verwarring en teleurstellingen.

  • Vraag informatie over de Wmo-verordening en de procedure in uw gemeente en het hulpmiddel dat u wilt aanvragen; let erop dat alle medische informatie met de aanvraag wordt meegestuurd; zet op het aanvraagformulier dat u de gemeente toestemming geeft voor het doorsturen van de medische informatie naar een medisch adviseur.

  • Doet u zich tijdens een huisbezoek van de indicatiesteller niet beter voor dan u bent en geef duidelijk aan welke beperkingen u in uw functioneren ervaart.

  • Geef eventueel extra informatie over de spierziekte met behulp van materiaal van Spierziekten Nederland (van veel diagnosen is een foldertekst te downloaden).