Mantelzorg

Onbetaald zorgen voor een familielid of andere naaste: je rolt er bijna vanzelf in. Hoe houd je het vol?

Overleven als mantelzorger

Het is een vreemde term, 'mantelzorger', maar de meeste mensen begrijpen waar het over gaat: je zorgt voor een partner, kind, ouder, broer of zus en je krijgt daar niet voor betaald. Het mantelzorgerschap is vaak geen keuze. De meeste mensen overkomt het.
Voor veel mensen is het ook een vanzelfsprekendheid. Het hoort erbij als je familie bent. Maar hoe vanzelfsprekend ook, het is wel goed om bij enkele zaken stil te staan voordat je vastloopt.

Er zijn meer keuzes

De mantelzorgers van iemand met een spierziekte zijn meestal tussen de dertig en zestig jaar. Vaak heeft de mantelzorger betaald werk. Vaak ook zijn er meerdere personenen in huis. Bij de keuze voor mantelzorg zijn de volgende punten het overdenken waard:

  • Vraag u af wat het betekent als u een groot deel van uw leven afstemt op de behoeften van degene die een spierziekte heeft.
  • Niet iedereen is voor mantelzorger in de wieg gelegd. Stel uzelf de vraag of u de aangewezen persoon bent om mantelzorg te geven.
  • Houd goed in het oog wat het betekent voor andere gezinsleden wanneer u zich grotendeels gaat wijden aan de mantelzorg. Het levert in de praktijk soms problemen op.

Kijktip

Tips om het vol te houden

  • Doe in de zorg vooral wat u belangrijk vindt, wat u voldoening geeft en wat goed is voor uw relatie met degene die van die zorg afhankelijk is.
  • Zoek naar hulpmiddelen voor onderdelen van de zorg die u niet goed af gaan of die fysiek te zwaar voor u zijn.
  • Schakel tijdig anderen in om taken van u over te nemen.
  • Geen talent voor administratie? Besteed die uit.
  • Zorg goed voor uzelf wat betreft slapen, eten en lichaamsverzorging.
  • Zorg dat er tijd voor ontspanning is.

Deel je ervaring met mantelzorg op het

Meer informatie