Medische zorg

Als u een spierziekte heeft, wilt u natuurlijk de beste zorg. Maar niet iedere arts of behandelaar weet veel van spierziekten af. De kwaliteit van de zorg voor mensen met een spierziekte verschilt daardoor per zorginstelling. De beste zorg krijgt u van een spierziekteteam in een expertisecentrum voor spierziekten. Zo’n team heeft de meeste kennis en ervaring om mensen met een spierziekte te helpen.

Spierziekteteam

Een spierziekteteam coördineert en begeleidt uw behandeling. U kunt er terecht met vragen en eventuele (nieuwe) klachten. Een spierziekteteam biedt zorg op maat. De zorgverleners in het team voeren niet altijd zelf de behandeling uit. Wel geven zij advies over de juiste vorm(en) van behandeling en over wie het beste die behandeling kan geven. Het team regelt bijvoorbeeld ook de verwijzing naar een spierziekterevalidatiecentrum.

Expertisecentrum

Een expertisecentrum voor spierziekten is te vinden in ieder universitair medisch centrum (UMC). Er zijn zeven UMC’s in Nederland: in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Maastricht. U kunt zelf kiezen naar welk UMC u gaat.

Expertisecentrum per spierziekte

Voor de meeste spierziekten is er ook een eigen expertisecentrum. Daar heeft men extra veel verstand van bepaalde spierziekten. In de Zorgwijzer kunt u opzoeken waar het expertisecentrum zit voor uw diagnose.

Het advies is om in ieder geval één keer het expertisecentrum van de eigen diagnose te bezoeken. Sommige van deze expertisecentra bieden de mogelijkheid om jaarlijks terug te komen voor controle. Indien nodig kunnen artsen van andere ziekenhuizen contact opnemen met het expertisecentrum voor advies over de behandeling.

Gepubliceerd op 31 augustus 2017, laatst gewijzigd op 28 november 2017

Bewaar als PDF Printen