Webwinkel

Vergroten

D053-C

Anesthesie en myotone dystrofie type 1. Informatie op basis van de multidisciplinaire richtlijn MD 1

Inhoud

  • Uitgangspunten voor anesthesiologische zorg bij MD 1
  • Kenmerken van MD 1
  • Onderlinge afstemming en samenwerking
  • Aanbevelingen voor de praktijk

Colofon
Redactie Spierziekten Nederland: J.E. Blaakmeer, MSc, dr. A.M.C. Horemans, S. el Markhous, MSc, drs. H.W. van Uden, drs. I.L. Vos.
Adviesgroep: drs. J.J.M. Cluitmans, revalidatiearts, Maastricht UMC+; prof. dr. C.E.M. de Die-Smulders, klinisch geneticus, Maastricht UMC+; prof. dr. B.G.M. van Engelen, neuroloog, Radboudumc, Nijmegen; prof. dr. C.G. Faber, neuroloog, Maastricht UMC+; dr. W.G.M. Janssen, revalidatiearts, Erasmus MC, Rotterdam; B. Haasakker, ervaringsdeskundige en kaderlid Spierziekten Nederland; dr. M. Michels, cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam; dr. J. Driessen, anesthesioloog, Radboudumc, Nijmegen.
Vormgeving: Menno Anker Design en Taluut Utrecht.

Deze brochure maakt deel uit van het programma PG Werkt Samen (zie www.pgwerktsamen.nl), een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project is ondersteund door PGOsupport.

Uitgave: Spierziekten Nederland, Baarn 2016
4 pagina´s

€ 6,95

Verder winkelen