Dagbesteding

Dagbesteding

Een fijne, zinvolle besteding van uw dag, ook wanneer u te maken hebt met een handicap of ziekte: wanneer dat niet op eigen kracht lukt, kunt u gebruikmaken van het aanbod aan dagbesteding.

Dagbesteding kan een goede invulling zijn van uw doordeweekse dagen. Vooral als betaald werk of vrijwilligerswerk geen optie voor u is en u er moeite mee hebt om uw dagen goed in te vullen. Bij dagbesteding kan het gaan om recreatieve activiteiten, cursussen, maatschappelijke activiteiten of licht werk zonder productiedwang. De begeleiding kan meer of minder intensief zijn, afhankelijk van uw behoefte. Meestal gaat u niet alle dagen van de week naar de dagbesteding, maar een paar dagen of dagdelen.
Bijkomend voordeel is dat uw mantelzorgers even hun eigen gang kunnen gaan. Thuis, op het werk of waar dan ook. Daardoor komen zij toe aan hun eigen leven en houden ze energie over voor de mantelzorg op het moment dat u weer thuis bent.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor dagbesteding: algemene voorzieningen, maatwerk via de gemeente of maatwerk via de Wet langdurige zorg.

Algemene voorzieningen

Bij deze vorm van dagbesteding gaat het vooral om ontmoeting en sociale contacten, bijvoorbeeld koffieochtenden of uitstapjes. De gemeente organiseert dit algemene aanbod, meestal in een buurthuis of wijkcentrum. U hebt hier geen verwijzing voor nodig, u kunt gewoon aanschuiven.

Op maat, via de gemeente

Als dat nodig is, kunt ook gebruikmaken van meer gespecialiseerde dagbesteding, met groepsbegeleiding, bijvoorbeeld in een activiteitencentrum, zorgboerderij of zorginstelling. Het kan ook gaan om zogenoemde ‘arbeidsmatige dagbesteding’. Dat is werk, maar zonder productiedrang en met begeleiding. De gemeente moet toestemming geven voordat u kunt meedoen aan gespecialiseerde dagbesteding. Vraag ernaar bij het ‘Wmo-loket’ van uw gemeente.

  • Kunt u niet zelf naar de dagbesteding reizen, dan zal de gemeente hier een voorziening voor moeten treffen. De gemeente mag zelf bepalen hoe die vervoersvoorziening eruitziet.
  • De gemeente mag aan volwassenen een eigen bijdrage vragen voor dagbesteding in een gespecialiseerd centrum. Die eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per vier weken (vanaf 2020: € 19,- per maand), ongeacht uw inkomen of vermogen. Voor kinderen en jongeren tot achttien jaar geldt geen eigen bijdrage.

Op maat, via de Wlz

Woont u thuis, hebt u een indicatie voor langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebt u gespecialiseerde dagbesteding met groepsbegeleiding nodig? Dan krijgt u die dagbesteding niet via de gemeente. U hebt er een (aanvullende) indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De dagbesteding wordt dan onderdeel van de zorg die u krijgt vanuit de Wlz.
Meer over langdurige, intensieve zorg vanuit de Wlz

Meer informatie

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona