Woonbegeleiding

Woonbegeleiding

Het is niet altijd makkelijk om uw leven op orde te houden. Hoe houdt u overzicht over uw financiën, uw post, uw bezigheden? Hoe zorgt u voor een tevreden gevoel over uw sociale leven? Hoe houdt u structuur in uw dagen zodat u doet wat u moet doen en tijd overhoudt om te doen wat u wilt doen? Hebt u hulp nodig om zelfstandig te kunnen leven en mee te doen in de samenleving? Vraag dan om begeleiding, bij de gemeente, loket Wmo.

Leven met een spierziekte kan een zware wissel op u trekken. Soms komt u er zelf niet meer goed uit. U komt niet meer toe aan uw administratie, rekeningen blijven liggen of u moet nog zoveel regelen dat u het niet meer overziet. Uw sociale contacten versloffen of u weet niet goed hoe u nieuwe vrienden of kennissen kunt ontmoeten. Of u mist iemand om zo nu en dan mee te praten over wat u van het leven verwacht en hoe u dat voor elkaar kunt krijgen.

In al deze gevallen kunt u bij de gemeente aankloppen voor hulp. U meldt u bij het loket Wmo of bij het sociale wijk- of buurtteam. Er komt dan een medewerker van de gemeente of van het wijkteam met u praten 'aan de keukentafel' om te bekijken welke hulp u nodig hebt.

De eerste vraag in het keukentafelgesprek is altijd wat u zelf kunt doen, met de mensen in uw omgeving. Misschien kunt u met een beetje professionele hulp, bijvoorbeeld via het maatschappelijk werk, zelf verder. Blijkt dat onvoldoende, dan zal de gemeente kijken van welke algemene voorzieningen u gebruik kunt maken, bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers, buddy's, een boodschappendienst of cursussen en trainingen.
Meer over het keukentafelgesprek

Bieden ook die algemene voorzieningen onvoldoende oplossing, dan komt u in aanmerking voor een maatwerkvoorziening: individuele woonbegeleiding door een professional die u helpt om uw leven weer op orde te krijgen en te houden. Dat kan iemand vanuit een hulpinstelling zijn die regelmatig bij u langskomt en u bijvoorbeeld helpt bij het op orde houden van uw papieren of het doornemen van de post, maar die u ook kan ondersteunen bij het ondernemen van activiteiten buiten de deur of u kan leren hoe u - met uw handicap of ziekte - beter voor uzelf kunt zorgen. Omdat het gaat om een maatwerkvoorziening, kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget voor deze hulp.
Meer over het persoonsgebonden budget in de Wmo

Eigen bijdrage

De gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor individuele woonbegeleiding. Die eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per vier weken (vanaf 2020: € 19,- per maand), ongeacht uw inkomen of vermogen. U krijgt voor deze eigen bijdrage een factuur van het CAK.
Meer over de eigen bijdrage Wmo

Niet te combineren met langdurige zorg

Hebt u een indicatie voor langdurige, intensieve zorg, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? En hebt u ervoor gekozen om niet opgenomen te worden in een instelling, maar thuis te blijven wonen, met een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT), al dan niet met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u geen gebruikmaken van individuele woonbegeleiding via de gemeente. Die begeleiding maakt namelijk al deel uit van het zorgpakket dat u krijgt via de Wet langdurige zorg.

Meer informatie

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona