Dubbele kinderbijslag

Ouders met een thuiswonend gehandicapt kind dat intensieve zorg nodig heeft, kunnen voor dat kind dubbele kinderbijslag krijgen.

Om in aanmerking te komen voor dubbele kinderbijslag, moet je aan drie voorwaarden voldoen:

 1. Het kind is drie jaar of ouder maar nog geen achttien jaar.
 2. Het kind woont bij jou thuis. Dat wil zeggen: gemiddeld is het meer dan vier dagen per week bij je en het staat ook bij jou ingeschreven.
 3. Je beschikt over een positief CIZ-advies voor de dubbele kinderbijslag.

Beoordeling

Het CIZ beoordeelt hoe zorgafhankelijk je kind is. Daarbij kijkt het CIZ naar de volgende tien punten:

 1. lichamelijke verzorging
 2. zindelijkheid
 3. eten en drinken
 4. mobiliteit
 5. medische verzorging
 6. gedrag
 7. communicatie
 8. zelfstandig (alleen) thuis zijn
 9. begeleiding buitenshuis en
 10. structuur in de dagbesteding.

Heeft je kind op een van die punten meer zorg nodig dan een vergelijkbaar kind zonder handicap of ziekte, levert dat een 'vinkje' op.

Bij kinderen van drie tot vijf jaar moet je op vijf of meer van de tien punten een vinkje scoren om een positief advies voor dubbele kinderbijslag in aanmerking te komen. Bij kinderen van zes tot negen jaar gaat het om een score van vier of meer punten. Bij kinderen van tien tot zeventien jaar moet er op drie of meer van deze punten extra zorg nodig zijn. Tieners met een handicap of ziekte komen dus eerder voor dubbele kinderbijslag in aanmerking dan jonge kinderen. De wetgever vindt dat billijk omdat jonge kinderen hoe dan ook veel zorg nodig hebben, ook als ze geen handicap hebben. Dat kinderen van drie tot vijf jaar nog niet alleen thuis kunnen zijn, is bijvoorbeeld heel gewoon.

Aanvragen

De dubbele kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank. Dat is de instantie waar je ook de gewone enkele kinderbijslag van ontvangt. Je kunt bij deze instantie de dubbele kinderbijslag aanvragen als je denkt daarvoor in aanmerking te komen.