Inkomensondersteuning door gemeente

De kosten voor verschillende zorgvoorzieningen kunnen flink oplopen. Lukt het u daardoor niet meer om de touwtjes aan elkaar te knopen, klop dan bij de gemeente aan voor financiële ondersteuning.

De gemeenten hebben de taak om te voorkomen dat mensen door alle extra zorgkosten financieel in de problemen raken.

  • De gemeente kan u individuele financiële ondersteuning op maat bieden. U moet dan aantonen dat u door alle extra kosten vanwege uw handicap of ziekte onder een bepaalde inkomensgrens zakt. Die grens mag de gemeente zelf bepalen maar er geldt wel een ondergrens: het sociale minimum (bijstandsniveau). Zakt u inderdaad onder die grens, dan moet de gemeente u daarvoor compenseren.
  • De gemeente kan ook een vast bedrag beschikbaar stellen aan iedereen die aan de eisen voldoet, bijvoorbeeld aan iedereen die een bepaalde hoeveelheid zorg krijgt.
  • De gemeente kan allerlei voorzieningen beschikbaar stellen die uw inkomen ontlasten, bijvoorbeeld een collectieve (aanvullende) zorgverzekering.
  • De gemeente kan de eigen bijdragen lager vaststellen dan het wettelijk toegestane maximum. Voor iedereen of voor bepaalde doelgroepen.

Bijzondere bijstand

Niet alle kosten hebben met uw handicap of ziekte te maken maar als uw inkomen door alle zorgkosten zo laag is geworden dat u moeite hebt om grote, noodzakelijke uitgaven te doen (bijvoorbeeld voor een nieuwe bank of wasmachine), kunt u bij de gemeente om bijzondere bijstand vragen. Er gelden in dat geval wel strenge inkomenseisen. Bovendien mag u de spullen pas aanschaffen als de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd.

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u langdurig van een inkomen op het minimumniveau, bijvoorbeeld doordat een groot deel van uw inkomen opgaat aan zorgkosten, dan kunt u bij de gemeente een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De gemeente mag zelf regels stellen voor het toekennen van deze toeslag en voor de hoogte ervan.

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie