Hulp bij het huishouden

Wanneer je door je ziekte het huishouden niet zelf kunt doen en niemand hebt die het kan overnemen.

Hulp bij het huishouden

Je huis aan kant, het wasgoed fris in de kast, de boodschappen in huis, kleine klusjes gedaan en de boel schoon en op orde: het zijn noodzakelijke voorwaarden voor zelfstandig wonen. Lukt het door je handicap of ziekte niet om dit allemaal zelf te doen, is er niemand in uw omgeving die het kan of wil overnemen en zie je geen kans om zelf hulp te regelen, klop dan aan bij de gemeente, loket Wmo.

Het keukentafelgesprek

Wie een aanvraag doet voor hulp, krijgt een gesprek met een medewerker van de gemeente - het ‘keukentafelgesprek’. In dat gesprek gaat het niet alleen over hulp bij het huishouden, maar kunnen ook andere zaken aan de orde komen waar je mogelijk hulp bij nodig hebt. De gemeente mag geen beslissing nemen over de verstrekking van hulp bij het huishouden zonder grondig onderzoek. De gemeente mag je aanvraag dus niet zonder meer afwijzen met als argument dat men 'nu eenmaal geen hulp bij het huishouden verstrekt'.
Meer over het keukentafelgesprek

Poetshulp of begeleiding

De gemeente zal altijd eerst kijken of je de hulp zelf kunt organiseren door bijvoorbeeld een particuliere poetshulp in te schakelen. Kun je dat niet betalen, vraag de gemeente dan een financiële tegemoetkoming.
De gemeente kan je ook verwijzen naar een algemene voorziening, bijvoorbeeld een klussendienst door vrijwilligers.

Pas als dat allemaal onvoldoende is, kom je in aanmerking voor een maatwerkvoorziening. Zo’n maatwerkvoorziening kan bestaan uit het leveren van een aantal uren poetshulp per week. Maar er kan ook hulp, advies en begeleiding bij het organiseren van het huishouden bijkomen. Die laatste vorm van hulp is vooral aan de orde als je minder zelfredzaam bent en een steuntje in de rug kunt gebruiken bij het op orde houden van je huishouden.

Krijg je een maatwerkvoorziening van de gemeente, dan zijn er twee mogelijkheden:
1. je krijgt de hulp in natura via een instelling voor thuiszorg. Je kunt dan kiezen uit de aanbieders waar de gemeente een overeenkomst mee heeft gesloten. De gemeente kan je vertellen welke aanbieders dat zijn.
2. je kiest voor een persoonsgebonden budget.
Meer over het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden

Eigen bijdrage

De gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor hulp bij het huishouden. Die eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand (2020), ongeacht inkomen of vermogen. Je krijgt voor deze eigen bijdrage een factuur van het CAK. Ook als je kiest voor een persoonsgebonden budget.
Meer over de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden

Combinatie met langdurige zorg

Heb je een indicatie voor langdurige, intensieve zorg, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? En heb je ervoor gekozen om niet opgenomen te worden in een instelling maar thuis te blijven wonen? Dan zijn er verschillende situaties mogelijk.
Meer over de combinatie huishoudelijke zorg en langdurige zorg

Meer informatie