Huishoudelijke zorg en langdurige zorg

Hebt u een indicatie voor langdurige, intensieve zorg, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? En hebt u ervoor gekozen om niet opgenomen te worden in een instelling maar thuis te blijven wonen? Dan zijn er twee situaties mogelijk.

Bij een volledig pakket thuis (VPT)

Is uw indicatie omgezet in een volledig pakket thuis (VPT), dan is er in dat volledige pakket al rekening gehouden met uw behoefte aan hulp bij het huishouden. U kunt in dat geval dus geen beroep meer doen op de gemeente. Krijgt u zorg in natura, dan zal de instelling ook hulp bij het huishouden moeten leveren. Krijgt u een persoonsgebonden budget, dan zult u van dit budget ook hulp bij het huishouden moeten inkopen.

Bij een modulair pakket thuis (MPT)

Is uw indicatie omgezet in een modulair pakket thuis (MPT), dan is daarbij geen rekening gehouden met uw behoefte aan hulp bij het huishouden. U kunt in dat geval dus wél een beroep doen op de gemeente. De gemeente zal u net zo behandelen als alle andere aanvragers. Dat betekent dat de gemeente eerst gaat kijken wat u zelf kunt regelen en daarna pas komt met een aanbod - bij voorkeur een algemene voorziening en alleen als het echt niet anders kan een maatwerkvoorziening. Alleen in dat laatste geval kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget voor deze hulp bij het huishouden.
Meer over thuis wonen met langdurige, intensieve zorg

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie