Langdurige, intensieve zorg

Wanneer u langdurig zorg nodig hebt, zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen.

Wanneer u langdurige, intensieve zorg nodig hebt die de wijkverpleging niet (of niet meer) kan leveren, kunt u gebruikmaken van de Wet langdurige zorg. U kunt deze zorg thuis ontvangen of in een instelling.

Wijkverpleging is de eerste optie als u zorg thuis nodig hebt. Ook als het gaat om langdurige en relatief intensieve zorg. De wijkverpleging kan veel zorg op maat regelen en u betaalt geen eigen bijdrage. Er zijn verschillende mogelijkheden voor extra zorg, bijvoorbeeld via de Intensieve kindzorg. Maar toch kan de zorg zo intensief worden, dat de wijkverpleging die echt niet meer kan leveren. U wordt dan doorverwezen naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Meer over wijkverpleging

Indicatie

U krijgt zo’n indicatie als er permanent iemand bij u in de buurt moet zijn die zo nodig zorg of hulp kan verlenen. Officieel heet dit: de 'noodzaak van permanent toezicht of vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid'. Hebt u deze intensieve zorg nodig, dan wordt die geregeld door het zorgkantoor op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Langdurige, intensieve zorg is zowel beschikbaar voor volwassenen als voor kinderen. Bij kinderen gaat het alleen om kinderen met blijvende, ernstige meervoudige beperkingen.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u of uw kind in aanmerking komt voor langdurige, intensieve zorg. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. U hebt hiervoor geen verwijzing nodig.
Meer over de indicatiestelling

Keuze: thuis of in een instelling

Hebt u een indicatie voor zorg vanuit de Wlz, dan kunt u kiezen voor opname in een instelling. Maar u kunt ook thuis blijven wonen en de zorg daar geleverd krijgen.

Langdurige, intensieve zorg kan bij u thuis geleverd worden. Dat moet dan wel verantwoord zijn. Het zorgkantoor beoordeelt of dat zo is. Zo ja, dan maakt u mogelijk ook aanspraak op zogenoemde 'meerzorg' en op persoonlijke assistentie. Met een indicatie voor langdurige, intensieve zorg kunt u namelijk niet meer bij de gemeente aankloppen voor (aanvullende) huishoudelijke hulp. Blijft u thuis wonen, dan kunt u de zorg ook zelf inkopen, met een persoonsgebonden budget.
Meer over thuis wonen met intensieve zorg

Met een indicatie voor langdurige, intensieve zorg kunt u in een zorginstelling gaan wonen. De instelling levert dan alle zorg waar u aanspraak op maakt.
Meer over opname in een instelling

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor langdurige, intensieve zorg. Krijgt u de zorg thuis geleverd, dan geldt een lagere eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor verblijf in een instelling kan zo hoog oplopen dat u niet meer overhoudt dan zak- en kleedgeld. Hebt u spaargeld of ander vermogen? Dan moet u dat ook aanspreken.
Meer over de eigen bijdrage voor langdurige zorg

    Meer informatie