Ondersteuning van de gemeente

Ondersteuning van de gemeente

Mantelzorgers worden nadrukkelijk betrokken bij de zorg; er wordt veel van ze verwacht. Daar staat tegenover dat de gemeente de taak heeft gekregen mantelzorgers te ondersteunen.
Dat kan op verschillende manieren.

Mantelzorgers verdienen ondersteuning. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente die ondersteuning te leveren door ervoor te zorgen dat de mantelzorgers altijd betrokken worden bij de beslissingen over een gezin; door een steunpunt in het leven te roepen voor mantelzorgers waar ze terechtkunnen voor advies; door gerichte trainingen, cursussen, gespreksgroepen of coaching aan te bieden.
Cursussen en trainingen kunnen praktisch van opzet zijn en de mantelzorger bijvoorbeeld leren hoe ze bepaalde zorg het beste kunnen verlenen of hoe ze een sociaal netwerk organiseren en onderhouden. Maar het kan ook gaan om goed leren 'zorgen voor jezelf', leren je grenzen te bewaken zodat je de zorg lang en met plezier vol kunt houden.

De gemeente kan ook praktische regelingen treffen, bijvoorbeeld door het afgeven van een parkeervergunning voor een mantelzorger ook al woont die in een andere wijk. Of door het geven van een reiskostenvergoeding als de mantelzorger deze kosten niet zelf kan dragen.

Waardering

Waardering is belangrijk voor mantelzorgers. Ook door de gemeente. Dat kan met een bedrag in geld; veel gemeenten keren jaarlijks € 200,- uit aan mantelzorgers. Het kan ook door het aanbieden van activiteiten voor mantelzorgers of door mantelzorgers regelmatig in het zonnetje te zetten. Wilt u in aanmerking komen voor deze mantelzorgwaardering? Meld u dan bij de gemeente.

Meer informatie