Persoonsgebonden budget

Met een pgb kunt u, onder voorwaarden, de zorg zo inrichten dat die bij uw leven past.

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen inkopen. Dat geeft u de vrijheid die zorg zo in te richten dat die bij uw leven past. U hebt de regie over de zorg en over uw leven.

Regels

Natuurlijk is een persoonsgebonden budget aan allerlei regels gebonden. Vaak kijkt de instantie die het budget verstrekt van tevoren mee. Die wil weten of u in staat bent zo’n eigen budget goed te beheren. Soms moet u eerst vertellen waarom hulp van een zorginstelling (in natura) in uw geval geen oplossing is.

U mag het budget alleen gebruiken waar het voor bedoeld is. U krijgt het geld niet zelf in handen. De instantie waar u het budget van krijgt, brengt het over het algemeen onder bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt vervolgens uw zorgverleners uit en doet dat pas als u aangeeft wie u hebt ingehuurd, voor welke diensten en voor hoeveel uren. Die opgave moet passen bij het plan dat u van tevoren hebt gemaakt.

De regels verschillen per soort budget. Er zijn namelijk verschillende persoonsgebonden budgetten. Lees ook de folder over het pgb van de Rijksoverheid.

Jeugd

U kunt van de gemeente een persoonsgebonden budget krijgen voor persoonlijke verzorging en begeleiding van kinderen en jongeren tot achttien jaar. Ook kunt u een persoonsgebonden budget krijgen voor jeugdhulpverlening of jeugd-GGz.
Meer over de Jeugdwet

Wonen en leven

U kunt van de gemeente een persoonsgebonden budget krijgen voor begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, huishoudelijke hulp of kortdurend verblijf van volwassenen. Ook kunt u een persoonsgebonden budget krijgen voor vervoer of voor woningaanpassingen.
Meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning

Verpleging en verzorging

  • Maakt u aanspraak op wijkverpleging (op basis van de Zorgverzekeringswet), dan kunt u hier van uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden budget voor krijgen.
    Meer over de Zorgverzekeringswet
  • Maakt u aanspraak op langdurige, intensieve zorg (op basis van de Wet langdurige zorg), dan kunt u hier van het zorgkantoor een persoonsgebonden budget voor krijgen.
    Meer over de Wet langdurige zorg

Gratis nieuwsbrief ontvangen?