Persoonsgebonden budget

Met een pgb kun je, onder voorwaarden, de zorg zo inrichten dat die bij je leven past.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf zorg, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen inkopen. Dat geeft je de vrijheid die zorg zo in te richten dat die bij je leven past. Je hebt zo de regie over de zorg en over je leven.

Regels

Een persoonsgebonden budget is wel aan allerlei regels gebonden. De regels verschillen per soort budget. Er zijn namelijk verschillende persoonsgebonden budgetten. Vaak kijkt de instantie die het budget verstrekt van tevoren mee. Die wil weten of je in staat bent zo’n eigen budget goed te beheren. Soms moet je eerst vertellen waarom hulp van een zorginstelling (in natura) in jouw geval geen oplossing is.

Je mag het budget alleen gebruiken waar het voor bedoeld is. Je krijgt het geld niet zelf in handen. De instantie waar je het budget van krijgt, brengt het over het algemeen onder bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt vervolgens jouw zorgverleners uit en doet dat pas als jij aangeeft wie je hebt ingehuurd, voor welke diensten en voor hoeveel uren. Die opgave moet passen bij het plan dat je van tevoren hebt gemaakt.

Jeugd

Je kunt van de gemeente een persoonsgebonden budget krijgen voor persoonlijke verzorging en begeleiding van kinderen en jongeren tot achttien jaar. Ook kun je een persoonsgebonden budget krijgen voor jeugdhulpverlening of jeugd-ggz.
Meer over het pgb in de Jeugdwet

Wonen en leven

Je kunt van de gemeente een persoonsgebonden budget krijgen voor begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, huishoudelijke hulp of kortdurend verblijf van volwassenen. Ook kun je een persoonsgebonden budget krijgen voor vervoer of voor woningaanpassingen.
Meer over het pgb in de Wet maatschappelijke ondersteuning

Verpleging en verzorging

Maak je aanspraak op wijkverpleging (op basis van de Zorgverzekeringswet), dan kun je hier van je zorgverzekeraar een persoonsgebonden budget voor krijgen.
Meer over het pgb in de Zorgverzekeringswet

Maak je aanspraak op langdurige, intensieve zorg (op basis van de Wet langdurige zorg), dan kun je hier van het zorgkantoor een persoonsgebonden budget voor krijgen.
Meer over het pgb in de Wet langdurige zorg

Kijktip

Bekijk de webcast Pgb: zorg en hulpmiddelen
Ricardo Bronsgeest, destijds belangenbehartiger bij Spierziekten Nederland, en Hans van der Knijff, adviseur en voorlichter van Per Saldo, gaan in gesprek over het organiseren van zorg en hulpmiddelen met behulp van een pgb. In deze webcast beantwoorden zij ook vragen over dit onderwerp.

Deel je ervaring met geld op het

Meer informatie