Persoonsgebonden budget

Met een pgb kunt u, onder voorwaarden, de zorg zo inrichten dat die bij uw leven past.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf zorg, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen inkopen. Dat geeft u de vrijheid die zorg zo in te richten dat die bij uw leven past. U hebt de regie over de zorg en over uw leven.

Regels

Een persoonsgebonden budget is wel aan allerlei regels gebonden. De regels verschillen per soort budget. Er zijn namelijk verschillende persoonsgebonden budgetten. Vaak kijkt de instantie die het budget verstrekt van tevoren mee. Die wil weten of u in staat bent zo’n eigen budget goed te beheren. Soms moet u eerst vertellen waarom hulp van een zorginstelling (in natura) in uw geval geen oplossing is.

U mag het budget alleen gebruiken waar het voor bedoeld is. U krijgt het geld niet zelf in handen. De instantie waar u het budget van krijgt, brengt het over het algemeen onder bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt vervolgens uw zorgverleners uit en doet dat pas als u aangeeft wie u hebt ingehuurd, voor welke diensten en voor hoeveel uren. Die opgave moet passen bij het plan dat u van tevoren hebt gemaakt.

Jeugd

U kunt van de gemeente een persoonsgebonden budget krijgen voor persoonlijke verzorging en begeleiding van kinderen en jongeren tot achttien jaar. Ook kunt u een persoonsgebonden budget krijgen voor jeugdhulpverlening of jeugd-GGz.
Meer over het pgb in de Jeugdwet

Wonen en leven

U kunt van de gemeente een persoonsgebonden budget krijgen voor begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, huishoudelijke hulp of kortdurend verblijf van volwassenen. Ook kunt u een persoonsgebonden budget krijgen voor vervoer of voor woningaanpassingen.
Meer over het pgb in de Wet maatschappelijke ondersteuning

Verpleging en verzorging

Maakt u aanspraak op wijkverpleging (op basis van de Zorgverzekeringswet), dan kunt u hier van uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden budget voor krijgen.
Meer over het pgb in de Zorgverzekeringswet

Maakt u aanspraak op langdurige, intensieve zorg (op basis van de Wet langdurige zorg), dan kunt u hier van het zorgkantoor een persoonsgebonden budget voor krijgen.
Meer over het pgb in de Wet langdurige zorg

Kijktip

Bekijk de webcast Pgb: zorg en hulpmiddelen
Ricardo Bronsgeest, belangenbehartiger bij Spierziekten Nederland en Hans van der Knijff, adviseur en voorlichter van Per Saldo in gesprek over het organiseren van zorg en hulpmiddelen met behulp van een pgb. In deze webcast beantwoorden zij ook vragen over dit onderwerp.

Deel je ervaring met geld op het

Meer informatie