Pgb Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp en begeleiding voor kinderen en jongeren tot achttien jaar. Dat is geregeld in de Jeugdwet.

Krijgt u een maatwerkvoorziening vanuit de Jeugdwet? Dat is hulp op individuele basis waar de gemeente toestemming voor moet geven. Denk aan individuele begeleiding, gespecialiseerde jeugdhulp of behandeling door een kinderpsychiater.

Voor alle maatwerkvoorzieningen kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget. U moet dan wel aangeven waarom hulp in natura, door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, in uw geval niet voldoet. Ook moet u aantonen dat u of uw wettelijke vertegenwoordiger over voldoende vaardigheden beschikt om een persoonsgebonden budget te beheren. De gemeente kan van u vragen om een plan te maken voor de besteding van het budget. De gemeente kent dan het persoonsgebonden budget pas toe als ze het eens is met uw plan.

Trekkingsrecht

U krijgt het budget niet zelf in handen. De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit vervolgens zelf contracten af met de begeleiders of hulpverleners van uw kind. De gemeente moet die contracten eerst goedkeuren voordat de SVB tot betaling overgaat. De gemeente kan de kwaliteit van de hulp die u inkoopt controleren.

Eigen bijdrage

Als uw kind thuis woont, geldt er in de Jeugdwet geen eigen bijdrage. Ook niet als u gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget.

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie