Pgb Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp en begeleiding voor kinderen en jongeren tot achttien jaar. Dat is geregeld in de Jeugdwet.

Krijg je een maatwerkvoorziening vanuit de Jeugdwet? Dat is hulp op individuele basis waar de gemeente toestemming voor moet geven. Denk aan individuele begeleiding, gespecialiseerde jeugdhulp of behandeling door een kinderpsychiater.

Voor alle maatwerkvoorzieningen kun je kiezen voor een persoonsgebonden budget. Je moet dan wel aangeven waarom hulp in natura, door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, in jouw geval niet voldoet. Ook moet je aantonen dat jij of jouw wettelijk vertegenwoordiger over voldoende vaardigheden beschikt om een persoonsgebonden budget te beheren. De gemeente kan van je vragen om een plan te maken voor de besteding van het budget. De gemeente kent dan het persoonsgebonden budget pas toe als ze het eens is met jouw plan.

Trekkingsrecht

Je krijgt het budget niet zelf in handen. De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je sluit vervolgens zelf contracten af met de begeleiders of hulpverleners van jouw kind. De gemeente moet die contracten eerst goedkeuren voordat de SVB tot betaling overgaat. De gemeente kan de kwaliteit van de hulp die je inkoopt, controleren.

Eigen bijdrage

Als jouw kind thuis woont, geldt er in de Jeugdwet geen eigen bijdrage. Ook niet als je gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget.