Pgb Zorgverzekeringswet

Hebt u thuis verpleging of verzorging nodig, dan krijgt u die vergoed van uw zorgverzekeraar, op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleging stelt de indicatie. Gaat het om kortdurende zorg, dan levert de wijkverpleging die zelf.

Gaat het om zorg langer dan een jaar - en dat is bij spierziekten vaak het geval -, dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Uw zorgverzekeraar kan wel aan u vragen om die keuze te motiveren. U moet daarbij aangeven waarom passende verpleging en verzorging in uw situatie alleen mogelijk is met een persoonsgebonden budget. Ook moet u kunnen aantonen dat u of uw wettelijke vertegenwoordiger een persoonsgebonden budget goed kunnen beheren. De zorgverzekeraar kan u een persoonsgebonden budget weigeren als deze niet tevreden is met uw antwoorden.

De geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is de instantie die duidelijkheid kan geven en kan oordelen over de inhoud van een casus.

Mochten u geen duidelijkheid kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar en/of het oneens blijven met het besluit van een zorgverzekeraar, dan kunt u dus uw geschil laten beoordelen door de SKGZ. Het advies van de SKGZ is bindend. Het SKGZ is de instantie die het Zorginstituut om een advies kan vragen. Het Zorginstituut geeft dan advies over de casus aan het SKGZ en niet rechtstreeks aan u als belanghebbende.

Vergoeding

De facturen van uw zorgverleners kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Zodra u de vergoeding binnen hebt, kunt u daarmee uw zorgverleners betalen. Als het om grote bedragen gaat, kunt u ook aan uw zorgverzekeraar vragen de facturen van uw zorgverleners rechtstreeks aan hen te voldoen. U krijgt het geld dan niet op uw eigen rekening.

Wordt u werkgever van uw zorgverleners, dan kunt u de administratie uitbesteden aan de Sociale Verzekeringsbank. Dit kost u niets.

Geen eigen bijdrage

Er geldt voor verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringwet geen eigen bijdrage. De zorg gaat ook niet ten laste van het eigen risico bij uw zorgverzekering.

Meer informatie

 

 

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie