Pgb Zorgverzekeringswet

Heb je thuis verpleging of verzorging nodig, dan krijg je die vergoed van je zorgverzekeraar op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleging stelt de indicatie. Gaat het om kortdurende zorg, dan levert de wijkverpleging die zelf.

Gaat het om zorg langer dan een jaar - en dat is bij spierziekten vaak het geval - dan kun je ook kiezen voor een persoonsgebonden budget. Je zorgverzekeraar kan wel vragen om die keuze te motiveren. Je moet daarbij aangeven waarom passende verpleging en verzorging in jouw situatie alleen mogelijk is met een persoonsgebonden budget. Ook moet je kunnen aantonen dat jij of je wettelijk vertegenwoordiger een persoonsgebonden budget goed kan beheren. De zorgverzekeraar kan een persoonsgebonden budget weigeren als deze niet tevreden is met je antwoorden.

De geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is de instantie die duidelijkheid kan geven en kan oordelen over de inhoud van een casus.

Mocht je geen duidelijkheid kunnen krijgen van je zorgverzekeraar en/of het oneens blijven met het besluit van de zorgverzekeraar, dan kun je je geschil laten beoordelen door de SKGZ. Het advies van de SKGZ is bindend. Het SKGZ is de instantie die het Zorginstituut om een advies kan vragen. Het Zorginstituut geeft dan advies over de casus aan het SKGZ en niet rechtstreeks aan jou als belanghebbende.

Vergoeding

De facturen van je zorgverleners kun je indienen bij je zorgverzekeraar. Zodra je de vergoeding binnen hebt, kun je daarmee de zorgverleners betalen. Als het om grote bedragen gaat, kun je ook aan de zorgverzekeraar vragen de facturen van je zorgverleners rechtstreeks aan hen te voldoen. Je krijgt het geld dan niet op jouw eigen rekening.

Word jij werkgever van jouw zorgverleners, dan kun je de administratie uitbesteden aan de Sociale Verzekeringsbank. Dit kost je niets.

Geen eigen bijdrage

Er geldt voor verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringwet geen eigen bijdrage. De zorg gaat ook niet ten laste van het eigen risico bij je zorgverzekering.

Meer informatie