Een eigen bedrijf beginnen

Hebt u een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Dat vraagt een goede voorbereiding. Begin daarom met u rustig te oriënteren. Wat wilt u gaan doen? Wat spreekt u aan? Hoe doen anderen het in die branche? Als uw plannen iets concreter worden, maak dan een afspraak met de arbeidsdeskundige bij het UWV om ze te bespreken.

Belastingtechnisch zijn er twee vormen van zelfstandigheid:

  1. resultaat uit overige werkzaamheden of
  2. winst uit onderneming.

In beide gevallen kunt u de kosten die u maakt om de opdrachten uit te voeren met uw inkomsten verrekenen. Om winst uit onderneming te kunnen aangeven, moet u door de Belastingdienst erkend worden als ondernemer. U krijgt dan extra fiscale voordelen. Er geldt geen urenvereiste voor het ondernemerschap. U kunt dus ook ondernemer zijn als u maar een paar uur per week in uw onderneming werkt.

Onderzoeksperiode

Als de arbeidsdeskundige in uw plannen gelooft, kent het UWV u een onderzoeksperiode toe. In die periode kunt u met behoud van uitkering uw plannen verder uitwerken, trainingen volgen, uw toekomstige markt verkennen en afspraken maken met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

Hebt u geld nodig om uw onderneming te starten en wil een bank u dat vanwege uw ziekte niet lenen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een starterskrediet of een voorbereidingskrediet van het UWV.

Hebt u een voorziening nodig om te werken? Een aangepaste werkplek, aangepast vervoer of een andere voorzieningen? Vraag die aan bij het UWV.

Besluit u na de onderzoeksperiode om inderdaad als zelfstandige aan de slag te gaan, dan worden uw inkomsten (na aftrek van uw kosten) met uw uitkering verrekend.

Erkend ondernemer

Bent u door de Belastingdienst erkend als ondernemer, dan kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen waaronder de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Dat laatste kan alleen als u minstens 1225 uur per jaar in uw onderneming steekt. Voor mensen met een arbeidshandicap is dat vaak niet haalbaar.
Om u tegemoet te komen, is een speciale startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in het leven geroepen. Om in aanmerking te komen voor deze aftrek hoeft u maar achthonderd uur in uw onderneming te werken.

Als u toch moet stoppen

Moet u noodgedwongen stoppen omdat u het vanwege uw ziekte toch niet volhoudt? Wanneer dat binnen vijf jaar na de start van uw eigen bedrijf gebeurt, valt u terug in de uitkering die u voorheen ook had. Dat geldt zelfs tot tien jaar na de start van uw bedrijf, als de oorzaak dezelfde is als waarom u voorheen een arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg, bijvoorbeeld doordat u een progressieve spierziekte hebt. Er is dus een vangnet als uw het onverhoopt niet redt als zelfstandige.

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona