Regelingen om te blijven werken

Blijven werken als het kan

Wil je graag blijven werken maar word je ziek(er)? Praat hier dan over met je werkgever. Je hoeft je leidinggevende niet te vertellen welke ziekte je precies hebt, maar je moet wel melden welke beperkingen je ondervindt waardoor je niet of minder kunt werken. Ga ook praten met de bedrijfsarts of de arbodienst. Leg uit wat er aan de hand is. Bekijk samen wat de mogelijkheden zijn om aan het werk te blijven. Val je langdurig uit, ook al is het maar voor een gedeelte van je werktijd, dan maak je samen een plan van aanpak om deze situatie het hoofd te bieden.

Over enkele spierziekten heeft Spierziekten Nederland (gratis te downloaden) brochures voor de bedrijfsarts. Kijk bij de informatie over jouw spierziekte via het overzicht Spierziekten

Takenpakket en werkrooster

Soms is het genoeg om je takenpakket nog eens goed te bekijken. Misschien is het goed om bepaalde inspannende taken te laten vallen of te minderen. Mogelijk helpt het om je werkrooster aan te passen, bijvoorbeeld door meer dagen te werken, maar wel minder uren per dag. Misschien is het echt nodig om minder te gaan werken om te voorkomen dat je overbelast raakt.

Houd daarbij wel je rechtspositie in de gaten. Je gaat niet minder werken uit vrije keuze; je doet dat omdat je niet anders kunt, vanwege je ziekte. Het moet duidelijk zijn dat je arbeidsongeschikt bent voor de uren die je niet meer kunt werken. Neem daarom niet zelf ontslag voor die uren. Meld je ziek. Na twee jaar kan de werkgever je ontslaan voor deze uren, wegens arbeidsongeschiktheid.

Dat betekent overigens niet dat je altijd recht hebt op een WIA-uitkering voor die ‘verloren’ uren. Raak je minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je geen uitkering. Gaat het om meer dan vijf uur per week, dan heb je wel recht op een WW-uitkering voor die uren. Val je binnen vijf jaar nog verder uit, komt dat door dezelfde aandoening en word je daardoor wel voor meer dan 35% arbeidsongeschikt (ten opzichte van je vroegere baan), dan krijg je wel een uitkering voor deze verloren uren, zonder wachttijd. Bovendien wordt die uitkering gebaseerd op je volledige oude loon, dus niet op het loon dat je verdiende toen je al minder was gaan werken.

Aanpassingen en voorzieningen

Heb je door je ziekte aanpassingen of voorzieningen nodig op de werkplek, dan kan de werkgever hiervoor een vergoeding aanvragen bij het UWV. Heb je individuele, persoonsgebonden voorzieningen nodig zoals aangepast gereedschap of speciaal vervoer, dan kun je die zelf aanvragen bij het UWV.
In veel spierziekterevalidatieteams werken ergotherapeuten die je kunnen adviseren over geschikte hulpmiddelen, maar ook over bijvoorbeeld goed omgaan met energie.
Revalidatieteams in de buurt vind je via de Zorgwijzer

Baan verloren

Ondanks de inspanningen van jou en je werkgever kan het te ingewikkeld worden om je in dienst te houden. De werkgever kan je dan volledig ontslaan, ook al ben je maar gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

  • Ben je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Je krijgt mogelijk wel een uitkering wegens werkloosheid.
  • Bent je 35-80% arbeidsongeschikt, dan gaat het UWV ervan uit dat je werkloos bent voor het deel dat je nog wel zou kunnen werken. Je krijgt hiervoor, naast een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, mogelijk een uitkering wegens werkloosheid. Bovendien is de uitkering die je krijgt vanwege arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk afhankelijk van of je weer aan het werk gaat voor het deel dat je arbeidsgeschikt bent. Lukt dat niet, dan valn je terug op een lagere uitkering. De berekening hiervan is erg ingewikkeld.
  • Ben je voor meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt, dan bedraagt je uitkering 75% van het laatstverdiende loon en hoef je niet meer aan het werk.

Kijktip

Hoe kan ik blijven werken als mijn energie beperkt is? Wie kan mij helpen met aanpassingen op mijn werk? Wat zijn de gevolgen als ik minder ga werken? Deze en andere vragen komen aan bod in een webcast met ergotherapeut Nanette Nab (Radboudumc in Nijmegen).
Bekijk de webcast ‘Werken met een spierziekte’

Meer informatie