Regelingen om te blijven werken

Blijven werken als het kan

U hebt een baan en wordt ziek. Of u krijgt steeds meer last van uw ziekte. U wilt graag blijven werken, als dat kan, zolang het kan. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. 

Het is belangrijk hier met uw werkgever over te spreken. U hoeft uw leidinggevende niet te vertellen welke ziekte u precies hebt, maar u moet wel melden welke beperkingen u ondervindt waardoor u niet of minder kunt werken. Ga praten met de bedrijfsarts of de arbodienst. Leg uit wat er met u aan de hand is. Bekijk samen wat de mogelijkheden zijn om aan het werk te blijven. Valt u langdurig uit, ook al is het maar voor een gedeelte van uw werktijd, dan maakt u samen een plan van aanpak om deze situatie het hoofd te bieden.

Over enkele spierziekten heeft Spierziekten Nederland (gratis te downloaden) brochures voor de bedrijfsarts. Kijk bij de informatie over uw spierziekte via het overzicht Spierziekten

Takenpakket en werkrooster

Soms is het genoeg om uw takenpakket nog eens goed te bekijken. Misschien is het goed om bepaalde inspannende taken te laten vallen of te minderen. Mogelijk helpt het om uw werkrooster aan te passen, bijvoorbeeld door meer dagen te werken, maar wel minder uren per dag. Misschien is het echt nodig om minder te gaan werken, om te voorkomen dat u overbelast raakt.

Houd daarbij wel uw rechtspositie in de gaten. U gaat niet minder werken uit vrije keuze. U doet dat omdat u niet anders kunt, vanwege uw ziekte. Het moet duidelijk zijn dat u arbeidsongeschikt bent voor de uren die u niet meer kunt werken. Neem daarom niet zelf ontslag voor die uren. Meld u ziek. Na twee jaar kan uw werkgever u ontslaan voor deze uren, wegens arbeidsongeschiktheid.

Dat betekent overigens niet dat u altijd recht hebt op een WIA-uitkering voor die ‘verloren’ uren. Raakt u minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen uitkering. Gaat het om meer dan vijf uur per week, dan hebt u wel recht op een WW-uitkering voor die uren. Valt u binnen vijf jaar nog verder uit, komt dat door dezelfde aandoening en wordt u daardoor wel voor meer dan 35% arbeidsongeschikt (ten opzichte van uw vroegere baan), dan krijgt u wel een uitkering voor deze verloren uren, zonder wachttijd. Bovendien wordt die uitkering gebaseerd op uw volledige oude loon, dus niet op het loon dat u verdiende toen u al minder was gaan werken.

Aanpassingen en voorzieningen

Hebt u door uw ziekte aanpassingen of voorzieningen nodig op de werkplek, dan kan uw werkgever hiervoor een vergoeding aanvragen bij het UWV. Hebt u individuele, aan uw persoon gebonden voorzieningen nodig zoals aangepast gereedschap of speciaal vervoer, dan kunt u die zelf aanvragen bij het UWV.
In veel spierziekterevalidatieteams werken ergotherapeuten die u kunnen adviseren over geschikte hulpmiddelen, maar ook over bijvoorbeeld goed omgaan met energie.
Revalidatieteams in uw buurt vindt u via de Zorgwijzer

Baan verloren

Ondanks de inspanningen van u en van uw werkgever kan het te ingewikkeld worden om u in dienst te houden. Uw werkgever kan u dan volledig ontslaan, ook al bent u maar gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

  • Bent u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. U krijgt mogelijk wel een uitkering wegens werkloosheid.
  • Bent u 35-80% arbeidsongeschikt, dan gaat het UWV ervan uit dat u werkloos bent voor het deel dat u nog wel zou kunnen werken. U krijgt hiervoor, naast een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, mogelijk een uitkering wegens werkloosheid. Bovendien is de uitkering die u krijgt vanwege arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk afhankelijk van of u weer aan het werk gaat voor het deel dat u arbeidsgeschikt bent. Lukt dat niet, dan valt u terug op een lagere uitkering. De berekening hiervan is erg ingewikkeld.
  • Bent u voor meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt, dan bedraagt uw uitkering 75% van uw laatstverdiende loon en hoeft u niet meer aan het werk.

Kijktip

Hoe kan ik blijven werken als mijn energie beperkt is? Wie kan mij helpen met aanpassingen op mijn werk? Wat zijn de gevolgen als ik minder ga werken? Deze en andere vragen komen aan bod in een webcast met ergotherapeut Nanette Nab (Radboudumc in Nijmegen).
Bekijk de webcast ‘Werken met een spierziekte’

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona