Aanvullende zorg naast ADL


De hulp van ADL-assistenten is beperkt. Meestal hebt u aanvullende zorg nodig. Thuis of elders. Die zorg en hulp moet u zelf regelen. U kunt daarvoor gebruik maken van de gewone regelingen die ook gelden voor mensen die niet in een ADL-clusterwoning wonen. Daarbij houden de instanties die een indicatie afgeven voor die zorg wel rekening met het feit dat u thuis al beperkte hulp krijgt.

Wijkverpleging

ADL-assistentie omvat alleen persoonlijke verzorging een aantal eenvoudige verpleegkundige handelingen. Hebt u aanvullende verpleegkundige zorg nodig, dan kunt u die zorg aanvragen bij de wijkverpleging.

ADL-assistenten leveren hun diensten alleen in en om uw woning. Hebt u verpleging en verzorging buitenshuis nodig, neem dan contact op met de wijkverpleging.
Meer over wijkverpleging

Huishoudelijke hulp en begeleiding

ADL-assistenten poetsen uw huis niet. Ze begeleiden u ook niet in uw dagelijks leven. Hebt u hulp bij het huishouden nodig, dan kunt u aankloppen bij de gemeente, loket Wmo.
Meer over hulp bij het huishouden
Meer over begeleiding en dagbesteding

Op het werk

Hebt u persoonlijke assistentie of persoonlijke verzorging op uw werk nodig, neem dan contact op met UWV voor re-integratievoorzieningen.
Meer over werken met een spierziekte