Aanvraagprocedure woningaanpassingen

Woningaanpassingen vraagt u aan bij de gemeente, loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wacht hier niet te lang mee, want het kan even duren voordat u de gevraagde aanpassingen daadwerkelijk krijgt. Het kan helpen om u van tevoren goed te oriënteren, vooral bij ervaringsdeskundige lotgenoten, bij voorkeur in dezelfde gemeente.

Aan de keukentafel

Misschien hebt u al een medewerker van de gemeente op bezoek gehad voor een zogenoemd 'keukentafelgesprek'. Als dat zo is, dan zijn in dat gesprek als het goed is ook de noodzakelijke woningaanpassingen aan de orde geweest. Zo niet, dan zal iemand van de gemeente alsnog bij u langskomen voor zo'n gesprek.
Meer over het keukentafelgesprek

Adviesronde

Blijkt een maatwerk woningaanpassing nodig, dan volgt er een adviesronde, georganiseerd door de gemeente. Een arts beoordeelt uw beperkingen. Een ergotherapeut beoordeelt de situatie bij u thuis. Zo nodig bekijkt een bouwkundige de mogelijkheden. De adviseur moet ook beoordelen of u aan uw huidige woning gebonden bent. Het resultaat is een rapport aan de gemeente. Daar staat precies in wat er met u aan de hand is, hoe uw situatie eruitziet en welke eisen er daarom gesteld moeten worden aan uw woning.

Beslissing

De gemeente beslist op grond van dit adviesrapport over de voorziening die aan u wordt toegekend. De meeste gemeenten bekijken eerst of het mogelijk is dat u verhuist naar een woning die beter geschikt voor u is. Zo ja, dan krijgt u geen aanpassingen in uw huidige woning vergoed. Dat is overigens vooral aan de orde als de aanpassing van uw woning een complexe verbouwing zou betekenen. Voor het aanbrengen van een aantal minder ingewikkelde aanpassingen zal men u niet snel laten verhuizen.

Krijgt u inderdaad een woningaanpassing via de gemeente, dan kunt u kiezen voor een maatwerkvoorziening in natura. U kunt de aanpassingen ook zelf regelen met een persoonsgebonden budget. Het laatste geeft u meer vrijheid. Het eerste geeft u minder gedoe.
Meer over het persoonsgebonden budget in de Wmo

Huurwoning

De eigenaar van de huurwoning hoeft geen toestemming te geven voor de aanpassingen. De gemeente is wel verplicht om de verhuurder te informeren over de beslissing, voordat de aanpassing is aangebracht. Zo kan een verhuurder meepraten over de uitvoering. Als u de huurwoning verlaat, hoeft u de aanpassingen niet te verwijderen.

Niet te snel

U kunt pas een aannemer aan het werk zetten, als alle procedures bij de gemeente doorlopen zijn. Aanpassingen die u al hebt laten aanbrengen voordat de gemeente een zogenoemde 'verleningsbeschikking' heeft afgegeven, krijgt u niet vergoed. Laat u daarom goed voorlichten over de regels die in uw gemeente gelden rond woningaanpassingen. Zo voorkomt u hoge rekeningen van de aannemer die achteraf toch niet vergoed blijken te worden.

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie