Mogelijkheden

Woningaanpassingen zijn er in soorten en maten. Eenvoudige aanpassingen kunt u zelf laten aanbrengen. Voor meer ingewikkelde aanpassingen hebt u de hulp nodig van deskundigen.

De eerste stap is: kijken of u met eenvoudige aanpassingen uit de voeten kunt. Denk aan een verhoogde of verlaagde toiletpot, een wandbeugel bij het toilet, anti-slipvoorzieningen in de douche of een tweede trapleuning.

  • Woont u in een huurhuis, dan kunt u aan de verhuurder vragen om die aanpassingen aan te brengen. Meestal is dat overigens niet gratis.
  • Woont u een eigen woning, dan kunt u deze aanpassingen laten aanbrengen door een klussenbedrijf of een aannemer. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Meer uitgebreide aanpassingen

Vaak is er meer nodig, bijvoorbeeld het verwijderen van drempels, het aanbrengen van een traplift, het plaatsen van een aangepast toilet, het monteren van automatische deuropeners, het plaatsen of juist verwijderen van een bad of het installeren van een keukenblok dat omhoog en omlaag kan bewegen. Of een complete verbouwing. Hebt u dit soort aanpassingen nodig, klop dan aan bij de gemeente, loket Wmo.

Verhuizen

Soms is het niet mogelijk uw huis aan te passen aan het leven met een handicap of ziekte. Of u hebt zelf helemaal geen zin in al het gedoe rond een verbouwing. Misschien hebt u al een mooie, wat nieuwere woning op het oog. Het kan ook zijn dat de gemeente heeft besloten u een andere woning aan te bieden die beter aangepast is aan uw beperkingen. Ze vergoedt dan de aanpassing van uw huidige huis niet, maar u krijgt vaak wel een bijdrage in de verhuiskosten.
In al deze gevallen ligt het voor de hand om te gaan verhuizen. Ook daar komt heel wat bij kijken.

Huren

Zoekt u een huurhuis, kijk dan eerst in het lokale of regionale huuraanbod bij aangepaste woningen. Misschien is er een woning beschikbaar waar u zonder verdere aanpassingen in kunt gaan wonen.

Wilt u een huis huren dat niet (of niet volledig) aan uw eisen voldoet en ziet het ernaar uit dat er aanpassingen nodig zijn, neem dan eerst contact op met de gemeente, loket Wmo, voordat u de woning aanneemt. Daarmee voorkomt u dat de gemeente deze aanpassingen weigert, met als argument dat u zonder overleg naar een ongeschikte woning bent verhuisd.

Betaalt u een hogere huur omdat u een aangepaste woning nodig hebt? Dan krijgt u in een aantal gevallen meer huurtoeslag.
Meer over ruimere huurtoeslag voor een aangepaste woning

Kopen

Zoekt u een koophuis, zoek dan gericht naar een woning die al aangepast is of die eenvoudig aangepast kan worden aan uw wensen. Maakt u daardoor meerkosten en moet u daar extra geld voor lenen via uw hypotheek? Dan kunt u de extra rente die u daarvoor betaalt ook gewoon aftrekken, onder de gewone regels voor de aftrek van hypotheekrente.

Plaatsing van een woon- of zorgunit

Soms moet er veel aangepast of verbouwd worden in en om uw woning. En gaat het om een tijdelijke situatie, bijvoorbeeld bij ouderen in de laatste levensfase of bij mensen met een sterk progressieve spierziekte zoals ALS. Veel gemeenten kiezen er dan voor om niet uw huis aan te passen maar een tijdelijke woon- of zorgunit bij uw huis te plaatsen. Daar moet dan natuurlijk wel plaats voor zijn. Het voordeel is de snelheid waarmee dit kan. Na het aanleggen van de nodige aansluitpunten komt er een hoogwerker voorrijden die de unit in één keer op zijn plaats tilt. De unit blijft eigendom van de gemeente. U krijgt de unit in bruikleen.

Financieel

Woningaanpassingen vallen onder de zorgplicht van de gemeente, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Helaas betekent dit niet dat de gemeente alle woningaanpassingen vergoedt.
Meer over beperkingen van de Wmo

Woont u in een huurhuis en wordt de huur hoger door de woningaanpassing? Of bent u noodgedwongen naar een duurdere huurwoning verhuisd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de ruimere regels voor huurtoeslag voor mensen die vanwege handicap of ziekte in een aangepast huurhuis wonen.
Meer over ruimere huurtoeslag voor een aangepaste woning

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie