Zorgwijzer

- - UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord

Afstand tot uw locatie Onbekend
Zorgverleners met verstand van spierziekten
Revalidatiearts
 • De heer dr. H.E.J. Meulenbelt
 • Mevrouw drs. M. Tepper
 • Mevrouw D. Stollenga
Ergotherapeut
 • Mevrouw P.D. Volders
 • Mevrouw A. Kamans
Logopedist
 • Mevrouw R. Sijbinga
Diëtist
 • Mevrouw M. Bakker - Jonker
Fysiotherapeut
 • Mevrouw H. Venema
 • Mevrouw H. Wonink
Psycholoog
 • Mevrouw M. Gerkes-Westra
Maatschappelijk werker
 • Mevrouw C.J. de Groot
Samenwerking
Er is een vast team voor spierziekten
Er is een vaste aanspreekpersoon voor patiënten
Dit is meestal een

Revalidatiearts

Ervaring
Aantal mensen met een spierziekte per jaar dat een afspraak heeft 100 of meer
Aantal mensen met per jaar die hier behandeling starten 50 of meer
Spierziekten die hier veel worden gezien

Myotone dystrofie; CIAP; ALS; SMA

Begeleiding
De zorgverlener biedt ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg door het maken van een schriftelijke onderbouwing
De zorgverlener van het revalidatieteam volgt de aanvragen van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg actief
Met deze gemeenten is samenwerking of structureel contact op het gebied van de Wmo Groningen
Toelichting

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Groningen en locatie Beatrixoord in Haren vallen onder dezelfde organisatie.

Klik hier voor meer informatie
Ondersteuning
Huisbezoeken door leden van het revalidatieteam zijn mogelijk
Ondersteuning in de laatste levensfase is mogelijk
Faciliteiten
Aanwezigheid tillift
Aanwezigheid rustruimte
Aanvullende informatie