Amyotrofische laterale scleroseWebcast leefadviezen en zorg bij ALS

Klik op de playbutton om de uitzending te bekijken.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webcast mag zonder toestemming openbaar worden gemaakt.

Deze webcast uit 2017 gaat over de inrichting van de zorg en leefadviezen bij ALS en PSMA. Sprekers zijn drs. Esther Kruitwagen, revalidatiearts bij het ALS Centrum, UMC Utrecht, en Ricardo Bronsgeest, medewerker belangenbehartiging bij Spierziekten Nederland.
De leefadviezen die in de webcast ter sprake komen, kunt u hier teruglezen: adviezen van de revalidatiearts (gratis te downloaden).

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.