Becker myotonieBecker, vragen en antwoorden

Bij Becker myotonie treden zowel spierstijheid als spierslapte op. Spierslapte treedt overigens niet altijd op. In eerste instantie treden deze verschijnselen vooral op in de benen, Later kunnen ook andere spieren gaan meedoen.

Becker myotonie is een erfelijke spieraandoening. Wanneer zowel de vader als de moeder drager zijn van de ziekte, heeft ieder kind 25% kans om de ziekte te erven. Deze vorm van overerving heet autosomaal recessief.

Een neuroloog kan vaststellen of het om Becker myotonie gaat. Vaak is aanvullend onderzoek nodig zoals het meten van de elektrische activiteit van de spieren en bloedonderzoek.

Becker myotonie kan niet worden genezen. Vaak zijn de klachten vervelend maar niet zo erg dat behandeling nodig is. Bij ernstige klachten wordt meestal mexiletine voorgeschreven. Het Radboudumc heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking van dit medicijn. Het wordt door steeds meer verzekeraars niet vergoed. 

Becker spierdystrofie en Becker myotonie zijn beide spierziekten, maar de oorzaak, symptomen, behandeling en prognose zijn zeer uiteenlopend. Becker myotonie kent vooral plotselinge spierstijfheid en krampen, die ook weer binnen korte tijd wegtrekken. Bij Becker spierdystrofie is er sprake van langzaam toenemende spierzwakte, mogelijk in combinatie met spierkrampen. Naar de pagina's over Becker spierdystrofie. 

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.