Centronucleaire myopathieErfelijkheid bij CNM

Erfelijkheid

De oorzaak van centronucleaire myopathie ligt in het erfelijk materiaal, het DNA. Veranderingen in de erfelijke informatie hinderen de normale bouw van de spiercel. Ze verstoren belangrijke functies zoals de opbouw en afbraak van eiwitten of het doorgeven van het signaal vanuit de hersenen tussen de verschillende spieronderdelen. Daardoor kan de spier minder goed kracht leveren.

Niet bij iedereen met CNM gaat hetzelfde mis. Er zijn meerdere genen bekend waarin fouten (verschillende vormen van) centronucleaire myopathie kunnen veroorzaken. Afhankelijk van hoe (fouten in) deze genen overerven, vallen de genetische subtypen onder één van de drie hoofdgroepen:

  • bij de X-gebonden vorm ligt het aangedane gen (MTM1) op het X-chromosoom. Jongens hebben één X- en één Y-chromosoom. Meisjes hebben twee X-chromosomen. Een meisje met een aangedaan gen heeft ook een gezond gen dat de functie kan overnemen. Zij is ‘drager’ en heeft in de meeste gevallen geen of weinig klachten. Jongens met één aangedaan gen hebben geen compensatie van een gezond gen. Zij kunnen al op jonge leeftijd ernstige klachten ontwikkelen;
  • bij de vorm die autosomaal recessief overerft, hebben jongens en meisjes evenveel kans op de ziekte. Zij worden alleen ziek als ze twee aangedane genen hebben geërfd: één van hun vader en één van hun moeder. Als beide ouders ‘drager’ zijn van het gendefect, heeft elk kind 25% kans om de ziekte te krijgen.
    Het BIN1-gen en het TTN-gen zijn voorbeelden van genen die aangedaan kunnen zijn bij autosomaal recessieve CNM;
  • bij de autosomaal dominante vorm kan iemand ziek worden als één van beide genvarianten afwijkend is. De ouder die het gen doorgeeft, heeft vaak zelf ook (een lichte vorm van) de ziekte. De kans dat een aangedane ouder het defecte gen aan zijn kind doorgeeft, is 50%. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes.
    De oorzaak van autosomaal dominante CNM kan liggen in het DNM2-gen.
    Fouten in het RYR1-gen kunnen tot zowel de autosomaal dominante als de autosomaal recessieve vorm van de ziekte leiden.

Meer over het stellen van de diagnose en de behandelmogelijkheden van de verschillende vormen van centronucleaire myopathie.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.