Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metErfelijke drukneuropathie (HNPP)


Synoniem

Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies

Bij erfelijke drukneuropathie zijn de zenuwen extra kwetsbaar voor druk, met name in armen en benen.

Wat is erfelijke drukneuropathie?

Erfelijke drukneuropathie of HNPP wordt gekenmerkt door een verhoogde kwetsbaarheid van de zenuwen voor druk. Hierdoor kunnen plotseling pijnloze verlammingen of een ‘slapend’ gevoel optreden in benen of arm.

Folder over erfelijke drukneuropathie

Een samenvatting van de informatie over HNPP vindt u in deze folder (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • De eerste verschijnselen van HNPP treden meestal op tussen de twintig en veertig jaar
  • HNPP openbaart zich soms in de kindertijd
  • HNPP is een erfelijke spierziekte
  • HNPP komt vermoedelijk in Nederland bij ongeveer duizend mensen voor

Oorzaak en verschijnselen van HNPP

HNPP is een erfelijke spierziekte met als kenmerken voorbijgaande pijnloze spierverlammingen en een ‘slapend’ gevoel in de huid van benen en armen door druk op een oppervlakkig gelegen zenuw. Deze verlammingen kunnen acuut optreden na bijvoorbeeld hurken of leunen op de ellebogen.
Meer over oorzaak en verschijnselen van HNPP

Diagnose en behandeling

Omdat het om een zeldzame aandoening gaat, kan het een tijd duren voor de diagnose wordt gesteld. Meestal zijn verschillende onderzoeken nodig. De prikkelgeleiding wordt bijvoorbeeld gemeten en er zal DNA-onderzoek worden gedaan.
De ziekte kan (nog) niet worden genezen, maar verschijnselen kunnen worden voorkomen of verlicht. Meer over diagnose en behandeling van HNPP

Leestip

In de brochure Erfelijke polyneuropathieën (CMT/HMSN, HMN, HS[A]N, HNPP), Diagnose en behandeling worden deze aandoeningen, de symptomen, het verloop en de behandelmogelijkheden beschreven.
Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze uitgave gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site.

Bestellen via de webwinkel

Spieracademie

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het