Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metErfelijke drukneuropathie (HNPP)

Synoniem

Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies

Aantal leden 8337 i
In deze diagnosegroep 49 i

Wat is erfelijke drukneuropathie?

Erfelijke drukneuropathie of HNPP wordt gekenmerkt door een verhoogde kwetsbaarheid van de zenuwen voor druk. Hierdoor kunnen plotseling pijnloze verlammingen of een ‘slapend’ gevoel optreden in benen of arm.

Een samenvatting van de informatie over deze ziekte vindt u in de folder over HNPP (gratis te downloaden).

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Omdat het om een zeldzame aandoening gaat, kan het een tijd duren voor de diagnose wordt gesteld. Meestal zijn verschillende onderzoeken nodig. De prikkelgeleiding wordt bijvoorbeeld gemeten en er zal vaak DNA-onderzoek worden gedaan. Hiervoor hoeft slechts een beetje bloed te worden afgenomen. Lees verder.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte kunnen elkaar treffen op IemandZoalsIk.nl, de site voor en door mensen met een chronische aandoening.

Veelgelezen brochure

In de brochure Erfelijke polyneuropathieën (CMT/HMSN, HNA, HNPP, HMN), Diagnose en behandeling worden deze aandoeningen, de symptomen, het verloop en de behandelmogelijkheden beschreven.

Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze brochure gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site. U kunt de brochure bestellen via de webwinkel. In de webwinkel vindt u nog veel meer publicaties.

Verschijnselen bij HNPP

Kenmerkend voor HNPP zijn voorbijgaande pijnloze spierverlammingen en een ‘slapend’ gevoel in de huid van benen en armen door druk op een oppervlakkig gelegen zenuw. Deze verlammingen kunnen acuut optreden na bijvoorbeeld hurken of leunen op de ellebogen. Als de verlammingen vaker na elkaar optreden, kan er blijvende schade ontstaan. Lees verder.

Waar kunt u terecht?

In de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland vindt u gespecialiseerde hulpverleners (neuroloog, revalidatieteam) bij u in de buurt.