Friedreich ataxieInformeer de hulpverlener

Neem mee voor de huisarts

De behandeling van iemand met Friedreich ataxie gebeurt als het goed is door een neuroloog en een gespecialiseerde revalidatiearts. Toch is het belangrijk dat je huisarts ervan op de hoogte is als je FA hebt. Ook bij een zeldzame ziekte is de huisarts de meest geraadpleegde hulpverlener.
Over het algemeen kennen huisartsen het ziektebeeld niet, daarvoor is FA te zeldzaam en onbekend. Daarom heeft Spierziekten Nederland samen met het Nederlands Huisartsengenootschap een huisartsenbrochure geschreven. In deze brochure wordt de ziekte ataxie van Friedreich (AvF) genoemd.
Geef deze brochure aan je huisarts en bespreek de inhoud.

Huisartsenbrochure downloaden

Je kunt de brochure ook bestellen in de webwinkel 

Voor hulpverleners: richtlijn FA

Voor alle bij Friedreich ataxie betrokken hulpverleners is er de Consensusrichtlijn voor behandeling en begeleiding van Friedreich ataxie (in de richtlijn ataxie van Friedreich genoemd). Deze richtlijn is gebaseerd op de internationale richtlijn voor FA en waar nodig aangepast aan de Nederlandse gezondheidszorg. De richtlijn bevat aanbevelingen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met FA.
De consensusrichtlijn is vooral bedoeld voor de medisch specialisten die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de zorg voor mensen met FA, zoals (kinder)revalidatieartsen, (kinder)neurologen en huisartsen. Maar hij is er ook voor andere (para)medici die bij behandeling en begeleiding betrokken zijn.
Bij het totstandkomen van deze uitgave waren vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen en patiënten betrokken.

Consensusrichtlijn voor behandeling en begeleiding AvF downloaden

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.