Lambert-Eaton myastheen syndroomDiagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De ziekte wordt vastgesteld op basis van de klachten, neurologisch, spier- en bloedonderzoek. De neuroloog zal de kracht en de reflexen van de armen en benen onderzoeken.
Met een EMG (elektromyogram) wordt door middel van stroomstootjes gemeten hoe een spier reageert.
Ook wordt het bloed onderzocht op antistoffen.
De longarts zal onderzoek verrichten met een CT-scan van de thorax en zo nodig een bronchoscopie verrichten.

Behandeling

LEMS is niet te genezen maar de verschijnselen kunnen effectief behandeld worden met medicijnen. De medicijnen werken op de overgang van zenuw naar spier zoals 3,4-diaminopyridine (3,4-DAP) en pyridostigmine (Mestinon) en verbeteren zo de spierkracht. Soms worden ook middelen voorgeschreven die de afweer onderdrukken zoals prednison en azathioprine. Door het onderdrukken van de afweer worden er minder antistoffen tegen de calciumkanalen gemaakt. De antistoffen worden soms ook uit het bloed gehaald met behulp van plasmaferese of immuunglobulinen.

Bij plasmaferese, plasma-uitwisseling, wordt het bloed door een machine geleid, het vloeibare deel wordt gescheiden van de rode en witte bloedcellen. De bloedcellen gaan terug naar het lichaam en het vloeibare deel, het plasma met de afweerstoffen, wordt vervangen.
Bij een behandeling met immuunglobulinen worden niet-specifieke menselijke afweerstoffen toegediend via een infuus, soms in combinatie met prednison.

Mensen met een longtumor krijgen chemotherapie. Deze onderdrukt het immuunsysteem en werkt daarom ook goed voor de LEMS. Dan hoeft men meestal geen extra prednison of azathioprine te gebruiken. Wel wordt in het begin van de behandeling vaak ook 3,4-diaminopyridine (3,4-DAP) en pyridostigmine (Mestinon) gegeven.

Een gunstig bijverschijnsel van LEMS is dat het immuunapparaat ook de tumor aanvalt. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de overleving van longkankerpatiënten met LEMS beter is dan die van longkankerpatiënten zonder LEMS.

Er is een speciale brochure voor de fysiotherapeut over langzaam progressieve spierziekten
U kunt de brochure downloaden en zelf aan uw fysiotherapeut geven.

Folder over LEMS

Een samenvatting van de informatie vindt u in deze folder.

Wetenschappelijk onderzoek

Meer weten over onderzoek naar LEMS?

Interessante links

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.