Miller Fisher syndroomDiagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Het dubbelzien en de moeite met lopen zullen meestal de aanleiding zijn naar de dokter te gaan. De diagnose is niet altijd eenvoudig te stellen. De ziekte is zeldzaam en kan op het Guillain-Barré syndroom lijken.
De neuroloog zal ook altijd de peesreflexen testen die bij het Miller Fisher syndroom afwezig of verminderd zijn.

Door middel van elektromyografisch onderzoek (EMG) kunnen de snelheid en de elektrische geleiding van de zenuwen naar de spieren en de reactiesnelheid van de spieren worden gemeten. Hierbij kan worden aangetoond dat de myeline, de isolerende substantie van de zenuwvezels, is beschadigd.

Bij onderzoek naar de geleiding van de zenuwen kan blijken dat de zenuwen die gevoelsinformatie naar het ruggenmerg en de hersenen overbrengen minder goed werken.

Vaak is het eiwitgehalte van het ruggenmergvocht verhoogd. In het bloed worden vaak specifieke afweerstoffen tegen het ‘ganglioside’ GQ1b aangetoond. De uitslag van deze test is echter niet direct beschikbaar (duurt meestal een paar weken).
De diagnose in de acute situatie wordt daarom meestal gesteld op basis van de combinatie van de klachten en de bevindingen bij neurologisch onderzoek, veelal aangevuld met de uitslag van een EMG en onderzoek van het hersenvocht.

Behandeling

Bij MFS treedt meestal na enkele weken spontaan een verbetering op; veel mensen met MFS zijn binnen enkele maanden (bijna) volledig hersteld. Uit voorzorg worden mensen met deze aandoening vaak opgenomen in het ziekenhuis omdat zich complicaties kunnen voordoen zoals een longontsteking door slikklachten.
Soms ontstaat zwakte van de spieren van armen en benen of treden ademhalingsproblemen op zoals bij het Guillain-Barré syndroom.

Als iemand ernstig is aangedaan of als er ook duidelijke zwakte ontstaat van de spieren van armen en benen, kan een behandeling met immuunglobulinen (IVIg) worden gegeven.
Bij een behandeling met immuunglobulinen worden niet-specifieke menselijke afweerstoffen toegediend via een infuus.

De meeste mensen die MFS doormaken, genezen goed maar een aantal houdt maandenlang last van dubbelzien en stuurloosheid bij het lopen.

Folder over MFS

Een samenvatting van de informatie vindt u in deze folder.

Wetenschappelijk onderzoek

Meer weten over onderzoek naar het Miller Fisher syndroom?

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.