Primaire laterale scleroseInformeer uw huisarts

Neem mee voor uw huisarts

Meestal zijn voor iemand met primaire laterale sclerose de neuroloog en een gespecialiseerde revalidatiearts de behandelaars. Toch is het belangrijk dat uw huisarts ervan op de hoogte is als u PLS hebt. Ook bij een zeldzame ziekte is de huisarts de meest geraadpleegde hulpverlener en hij speelt een belangrijke rol in de begeleiding.

Huisartsen kennen over het algemeen het ziektebeeld niet, daarvoor is het te zeldzaam en onbekend. Daarom heeft Spierziekten Nederland samen met het Nederlands Huisartsengenootschap en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en patiëntenorganisaties een brochure uitgegeven. Geef deze aan uw huisarts en bespreek de inhoud. Dat is voor u van groot belang.

Huisartsenbrochure downloaden

U kunt de brochure ook bestellen via de webwinkel

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.