Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metRigid spine syndroom

Wat is rigid spine syndroom?

Rigid spine syndroom is een aangeboren spierziekte waarbij de spieren rond de wervelkolom (Engels: spine) verkorten. ‘Rigid’ betekent rigide: stijf of onbuigbaar. De verkorte spieren maken het bij deze ziekte moeilijk of onmogelijk om de nek en de rug te buigen. Lees verder.

Soms is een andere spierziekte aan te wijzen die de klachten veroorzaakt, lees verder.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte kunnen elkaar treffen op IemandZoalsIk, de site voor en door mensen met een chronische aandoening.

Enkele feiten

  • Rigid spine syndroom is een aangeboren stijfheid van de wervelkolom
  • Bij sommige mensen zijn geen andere spieren aangedaan. Dit noemt een primair rigid spine syndroom
  • Rugstijfheid kan ook een verschijnsel zijn van andere (congenitale) spierziekten

Behandeling

De fysiotherapeut en ergotherapeut kunnen de klachten verminderen. Het is belangrijk om de longfunctie goed in de gaten te laten houden.
Lees verder.