Cursus

Online cursus Chronische beademing

Twijfelt u over beademing of wilt u er nog liever helemaal niet aan denken maar komt de stap wel dichterbij? Deze cursus gaat over het in conditie houden van de longen, over beslissen over ademhalingsondersteuning, de voor- en nadelen en de praktische organisatie ervan. Met tips en adviezen die u kunnen helpen om de juiste keuze te maken.

Ook wie al jaren gebruikmaakt van beademing vindt hier veel concrete tips van anderen over hun keuze, de voor- en nadelen van de verschillende vormen van beademing en adressen waar zij terechtkunnen met vragen of problemen. Er komen ervaringsdeskundigen aan het woord over het leven met chronische beademing.

U kunt de cursus in één keer of in meerdere keren doornemen.