Ergotherapie bij spierziekten

Wat is ergotherapie?

Bij de meeste spierziekten nemen klachten, zoals spierzwakte, pijn en vermoeidheid, na verloop van tijd toe. Dit kan je functioneren in het dagelijks leven steeds meer belemmeren.  Soms moet je bepaalde handelingen opnieuw of anders aanleren. Ook kan het zijn dat je door een verminderde hoeveelheid energie een nieuw evenwicht moet vinden tussen wat je wílt en wat je kán. De ergotherapeut helpt je hierbij. Hij of zij adviseert je bij de keuze en het gebruik van hulpmiddelen of woningaanpassingen en biedt hulp bij het aanvragen ervan.

Ergotherapie maakt vaak deel uit van een revalidatietraject. Revalidatie kan je leren omgaan met beperkingen die voortvloeien uit de ziekte. Ergotherapie is hierbij een onmisbaar onderdeel voor veel mensen met een spierziekte.

Meer over revalidatie bij spierziekten

Kinderergotherapeut

Als je kind ergotherapie nodig heeft, krijgt het een therapeut die gespecialiseerd is in kinderen. De kinderergotherapeut kijkt niet alleen naar de gevolgen van de spierziekte, maar ook naar de ontwikkelingsfase van het kind. Hij of zij is getraind om te kijken naar de mogelijkheden van het kind binnen zijn eigen belevingswereld. Spel en spelen zijn belangrijke onderdelen van een trainingsprogramma voor kinderen.

Alle adviezen en acties zijn erop gericht een kind optimaal te laten meedoen aan het dagelijks leven, rekening houdend met zijn of haar ontwikkeling. Het kind, de ouders, de school en de therapeut werken natuurlijk nauw samen.

Waar vind ik een ergotherapeut?

Er zijn ergotherapeuten die bij jou in de buurt werken, of die in een ziekenhuis of revalidatiecentrum werken. Of je een verwijzing nodig hebt, hangt af van welke ergotherapeut je kiest.

1. Ergotherapie in de buurt
Therapeuten die je in de buurt vindt, hebben vaak een zelfstandige praktijk. In het medisch jargon zijn dit praktijken ‘in de eerste lijn’. Je hebt hiervoor geen verwijzing nodig om een afspraak te maken. Eerstelijns ergotherapeuten bij jou in de buurt vind je via de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Over het algemeen zien ergotherapeuten in de eerste lijn weinig patiënten met een spierziekte. Zij kunnen bij vragen overleggen met collega-ergotherapeuten die werken in een spierziekteteam in een (academisch) ziekenhuis of revalidatiecentrum.

2. Ergotherapie als onderdeel van een revalidatietraject
Voor een meer specialistische behandeling, vaak onderdeel van een revalidatietraject in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, heb je wél een verwijzing nodig van de huisarts of neuroloog. Dit heet een behandeling ‘in de tweede lijn’. De behandeling valt dan onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. 

3. Ergotherapie in een academisch ziekenhuis
Ergotherapie kan ook plaatsvinden in een academisch ziekenhuis, de zogeheten ‘derde lijn’. Ook dan is een verwijzing van een arts noodzakelijk.

Ergotherapeuten in ziekenhuizen en revalidatiecentra maken vaak deel uit van een groter revalidatieteam waarin meerdere soorten behandelspecialisten actief zijn.


Mix van behandelaars

Een behandeltraject van ergotherapie valt soms onder één categorie behandelaars, maar kan ook deels in de eerste, deels in de tweede lijn plaatsvinden. Of gedeeld in de tweede en derde lijn, of het kan een mix zijn van de eerste en derde lijn.
Tweede- en derdelijns ergotherapeuten met verstand van spierziekten vind je via de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland. In de Zorgwijzer vind je uitsluitend professionals met expertise op het gebied van spierziekten. Je kunt hier ook zoeken op beroepsgroep (revalidatiearts, fysio- en ergotherapeut, psychosociaal medewerker, diëtist, logopedist).
Recensies van patiënten over ergotherapeuten in eerste, tweede en derde lijn vind je op Zorgkaart Nederland.

Ergotherapie kan van betekenis zijn bij:

  • dagelijks functioneren thuis, op school of op je werk
  • aanpassingen thuis, op school of op je werk
  • aanleren van een goede zit- en lighouding 
  • het goed verdelen van je energie en het leren omgaan met vermoeidheid
  • verminderen van pijn
  • voor kinderen: aangepast spelen
  • aanmeten / laten uitproberen van hulpmiddelen