Veel soorten onderzoek

Bij wetenschappelijk onderzoek denken mensen vaak aan de zoektocht naar Het Medicijn Dat De Ziekte Geneest. Wetenschappelijk onderzoek is echter meer dan dat: onderzoekers moeten eerst het ziektemechanisme ontrafelen om te snappen hoe een therapie eruit zou moeten zien. Maar er wordt ook onderzoek gedaan naar de beste behandeling en naar psychosociale aspecten. Onderzoek is heel breed en gebeurt ook volop buiten het laboratorium.

Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek houdt zich bezig met allerlei aspecten van de ziekte bij de patiënt. Hierbij horen onderwerpen zoals het beschrijven van (nieuwe) ziektebeelden of bijzondere patiënten, behandeling, (para)medische zorg, en revalidatie.
Klinisch neuromusculair onderzoek wordt gedaan door artsen, onder wie voornamelijk neurologen, maar ook kinderartsen, klinisch genetici en revalidatieartsen. Ook paramedische specialisten zoals fysiotherapeuten en logopedisten kunnen bij klinisch onderzoek betrokken zijn.

Psychosociaal onderzoek

Psychosociaal onderzoek gaat over de eigen beleving van de ziekte en de maatschappelijke betekenis ervan. Psychosociaal onderzoek vereist weer andere deskundigheid, over geestelijke processen en de verhouding tussen mens en maatschappij. Hierbij stellen onderzoekers verschillende vragen aan patiënten zelf of aan mensen om de patiënten heen (leerkrachten, werkgevers enzovoort).

Fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek heeft tot doel een ziekte of een onderliggend proces beter te begrijpen. Fundamenteel onderzoek levert stap voor stap het inzicht dat moet leiden tot een therapie. Het is onderzoek dat ver afstaat van de patiënt.
In fundamenteel onderzoek wordt informatie soms verzameld met behulp van modelsystemen zoals proefdieren of gekweekte cellen. Vaak hoort daarbij de analyse van fysische, chemische of biologische eigenschappen van moleculen of structuren die betrokken zijn bij een ziekte. Zo begint de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Niet zonder patiënten

Het meer fundamentele onderzoek rondom neuromusculaire ziekten wordt vaak uitgevoerd in laboratoria, door onder anderen (moleculair) biologen, celbiologen en immunologen. Patiënten zijn niet direct betrokken bij de proeven maar het onderzoek is meestal pas mogelijk doordat patiënten bloed of ander lichaamsmateriaal hebben afgestaan.