Pijn bij spierziekten

Wat is pijn?

Pijn is een vaag begrip en is er in vele soorten en maten. Pijn is een onaangenaam gevoel. Het is een emotionele ervaring net als honger, angst en verdriet. En pijn is onzichtbaar, alleen jij voelt die pijn.

Waarom hebben we pijn?

Pijn heeft twee belangrijke functies: je lichaam beschermen en waarschuwen. Als je bijvoorbeeld een hete oven aanraakt, trek je je hand in een reflex terug om niet te verbranden. Deze pijn is een waarschuwingssignaal

Acute en chronische pijn

Pijn kan acuut of chronisch zijn. Acuut is bijvoorbeeld een verzwikte enkel, een snee in je vinger of een ontsteking. Als het lichaam geneest, verdwijnt de pijn ook weer. Chronische pijn is ingewikkelder. We noemen pijn chronisch als deze langer duurt dan drie tot zes maanden of dan je bij normaal herstel verwacht. De pijn is periodiek afwezig of verschilt bij vlagen in intensiteit. Soms is een zenuwbeschadiging de boosdoener. Soms heb je door je spierziekte een verkeerde houding aangenomen. Maar vaak ook is er voor deze pijn geen duidelijke verklaring.

Soorten pijn

  • Weefselpijn (nociceptieve pijn) werkt als een alarmsysteem. Denk aan een verstuikte voet of in je vinger snijden.
  • Zenuwpijn (neuropathische pijn) ontstaat door schade, ziekte of ontsteking van het zenuwstelsel. Soms treedt deze pijn pas weken of maanden later op.
  • Overgevoeligheid voor pijnprikkels (centrale sensitisatie): je zenuwstelsel kan worden beïnvloed door langdurige pijn. Dat maakt je gevoeliger voor pijn waardoor je die nog heftiger ervaart.

‘Door alleen maar aan mijn pijn te denken, ervoer ik die het meeste.’

André, ervaringsdeskundige

Oorzaken van pijn

Chronische pijn kán door een (chronische) ziekte komen. Andere oorzaken zijn ook mogelijk: een verkeerde houding of manier van bewegen, een niet of slecht passend hulpmiddel. Een directe oorzaak is lang niet altijd duidelijk en dus ook niet altijd aan te pakken.

Drie factoren die pijn beïnvloeden

  • Biologische factoren hebben te maken met je lichamelijke toestand;
  • psychologische factoren bepalen hoe je reageert op pijn door je emoties, gedrag, gedachten, persoonlijkheid, angst of depressie;
  • sociale factoren beïnvloeden je gedrag en opvattingen over pijn en hebben te maken met je opvoeding, cultuur, omgeving, omgaan met stress en druk, werk.