Spoedzorg

Een spoedgeval bij spierziekten vereist speciale aandacht.

 

Een spoedgeval bij iemand met een spierziekte vraagt extra aandacht van artsen en verpleegkundigen. Het is belangrijk om in een noodsituatie duidelijk te maken welke speciale zorg en bijzondere handelingen een spierziekte vraagt. Het kan helpen om een SOS-kaartje met belangrijke informatie bij je te dragen. Meer over de SOS-kaart

Wat is spoedzorg?

Spoedzorg is medische hulp die direct gegeven moet worden. Bijvoorbeeld wanneer je op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) terechtkomt of vervoerd wordt met de ambulance. De hulpverleners op de SEH of in de ambulance weten vaak onvoldoende van spierziekten. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het is daarom belangrijk dat medische hulpverleners goed op de hoogte zijn welke medische handelingen ze wel en niet kunnen uitvoeren. Deze informatie kun je invullen op een SOS-kaart

Informatie voor spoedzorgverleners

Voor hulpverleners zijn specifieke kaarten gemaakt met aandachtspunten voor spoedzorg: alertkaarten. Meer over alertkaarten

De kaarten zijn ontwikkeld door Spierziekten Nederland in samenwerking met de Nederlandse expertisecentra, beroepsverenigingen, Spierziekten Centrum Nederland, de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA), Duchenne Parent Project, medische experts en patiënten. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de financiering van het Prinses Beatrix Spierfonds.