Oorzaken van vermoeidheid bij spierziekten

Vaak wordt gedacht dat spierzwakte de oorzaak is van vermoeidheid bij spierziekten. Toch betekent spierzwakte niet automatisch dat je ook vermoeid bent. En mensen zonder spierzwakte kunnen ook vermoeid zijn. Er speelt dus meer mee dan alleen spierzwakte. Voor de vermoeidheid bij spierziekten zijn drie oorzaken aan te wijzen:
 

  1. Fysiek inactief zijn. Vaak houden vermoeide mensen vaker rust. Hierdoor zijn ze minder actief. Maar juist door verminderde activiteit raken zij nog meer vermoeid. Zo kunt u in een vicieuze cirkel terechtkomen waarbij u steeds minder actief wordt en steeds meer vermoeid raakt. Daarom is het van belang om juist actief te blijven, ondanks de vermoeidheid. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bespreek uw vermoeidheid daarom met uw revalidatiearts (zie de Zorgwijzer).
     
  2. Slaapproblemen. Mensen met chronische vermoeidheid maken er soms een gewoonte van om overdag extra te slapen. Dit kan tot gevolg hebben dat zij ’s nachts slechter slapen en dan ’s ochtends moe wakker worden. Ook hier kan een vicieuze cirkel ontstaan: door steeds meer slapen overdag neemt de kwaliteit van slaap ’s nachts verder af. De vermoeidheid wordt zo steeds ernstiger.
     
  3. Pijn. Vaak gaan spierziekten gepaard met pijn en van pijn word je moe. Hierdoor kan het dagelijks leven behoorlijk worden beïnvloed. ‘Er wordt wel gezegd: "pijn vreet energie" en dat is ook zo', aldus revalidatiearts N. Voet.