Guillain-Barré syndroomGBS: Behandeling en revalidatie

Een richtlijn en twee informatiepakketten

GBS is zeldzaam en daarom weten veel artsen en hulpverleners niet goed wat de beste behandeling is. U kunt uw hulpverleners informeren met deze twee informatiepakketten over GBS: Informatie over het Guillain-Barré syndroom: na opname in het ziekenhuis en Informatie over het Guillain-Barré syndroom: op weg naar herstel.

Hoe artsen en andere hulpverleners mensen met GBS het beste kunnen behandelen en begeleiden, staat in de (gratis te downloaden) Multidisciplinaire rchtlijn Guillain-Barré syndroom (2011, bestelnummer R030, zie ook webwinkel). Hierin staat wat in het algemeen de beste zorg is voor mensen met GBS. Zorg aan mensen met GBS blijft maatwerk; een zorgverlener kan daarom besluiten van de richtlijn af te wijken.

Download Richtlijn voor GBS

De richtlijn GBS beslaat het hele ziekteproces en is erg omvangrijk. Hulpverleners weten vaak niet van het bestaan van deze richtlijn af. Bovendien hebben ze de informatie uit de richtlijn pas nodig op het moment dat zij een patiënt met GBS zien. Daarom is er nieuw informatiemateriaal ontwikkeld dat beter aansluit op de informatiebehoefte van hulpverleners.

Er zijn ook brochures met informatie voor de patiënt met GBS en naasten.
Er zijn twee informatiepakketten beschikbaar met daarin brochures voor de belangrijkste hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling na opname in het ziekenhuis en bij de weg naar herstel. Patiënten en naasten hebben zelf een belangrijke rol in het verdelen van de informatie.

Bestellen via webwinkel

De twee informatiepakketten Informatie over het Guillain-Barré syndroom: na opname in het ziekenhuis (bestelnummer D051) en Informatie over het Guillain-Barré syndroom: op weg naar herstel (bestelnummer D052) zijn te bestellen via de webwinkel. Gratis downloaden kan hieronder.

Downloaden: Na opname in het ziekenhuis

Het pakket Informatie over het Guillain-Barré syndroom: na opname in het ziekenhuis bestaat uit verschillende brochures voor de hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling na opname in het ziekenhuis (hier gratis te downloaden):

Informatie voor uzelf / de patiënt downloaden

Informatie voor de revalidatiearts downloaden

Informatie voor de fysiotherapeut downloaden

Informatie voor de neuroloog downloaden

Informatie voor de intensivist (intensive care-arts) downloaden 

Downloaden: Op weg naar herstel

Het pakket Informatie over het Guillain-Barré syndroom: op weg naar herstel bestaat uit verschillende onderdelen voor de hulpverleners die betrokken zijn bij de revalidatiebehandeling (hier gratis te downloaden):

Informatie voor uzelf downloaden

Informatie voor de revalidatiearts downloaden

Informatie voor de fysiotherapeut downloaden

Informatie voor de huisarts downloaden

Informatie voor de bedrijfsarts en de verzekeringsarts downloaden

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.