Vaccin van Janssen en GBS

Het Amerikaanse geneesmiddelenbureau heeft een waarschuwing over GBS toegevoegd aan factsheets over het Janssen-vaccin. Of er een oorzakelijk verband is, is niet duidelijk.

Laatste update:14 juli

In Amerika zijn zo’n 12,8 miljoen inwoners gevaccineerd met het coronavaccin van Janssen (Johnson&Johnson). Honderd mensen hebben GBS opgegeven als mogelijke bijwerking; GBS trad bij hen op binnen 42 dagen na vaccinatie. Naar aanleiding van deze gegevens heeft het Amerikaanse geneesmiddelenbureau FDA een waarschuwing toegevoegd bij instructies over het vaccineren, voor zowel mensen die het vaccin zetten als degenen die het krijgen. De FDA geeft aan dat er mogelijk een verband is, maar dat er niet genoeg bewijs is om te spreken van een oorzaak-gevolgrelatie.

Voordelen wegen op tegen nadelen
De voordelen van vaccinatie wegen volgens de FDA nog steeds, ruimschoots, op tegen de mogelijke nadelen. Het gaat om een zeer klein aantal patiënten en ook zonder vaccinatie krijgen elk jaar gemiddeld drie- tot zesduizend Amerikanen GBS (wat neerkomt op negen tot achttien gevallen per miljoen inwoners per jaar). De internationale GBS|CIDP Foundation sluit zich bij dit standpunt aan. In een statement op de website gbs-cidp.org benadrukt de organisatie dat Amerikanen de bijwerkingen zelf instuurden. De diagnose GBS hoefde daarvoor niet officieel bevestigd te zijn en andere oorzaken zijn niet uitgesloten. Daar moet dus eerst verder onderzoek naar worden gedaan.

Geen bezwaar tegen vaccineren
Wat de waarschuwing van de FDA betekent voor vaccinatie met het Janssen-vaccin in Nederland is niet bekend. Het GBS-expertisecentrum publiceerde een statement over coronavaccinatie en GBS waarin specialisten aangaven dat zolang er geen harde bewijzen zijn, er geen bezwaar is een vaccin te gebruiken. Zo staat er: “Het is de verwachting dat de coronavaccins geen, of hoogstens een zeer laag risico zullen geven op GBS. Daar staat tegenover dat een infectie met het coronavirus ernstig of zelfs fataal kan verlopen”. Als reactie op de waarschuwing van de FDA meldt het centrum ook: "De waarschuwing is bedoeld om alert te zijn op het optreden van GBS na een vaccinatie zolang verder onderzoek hiernaar loopt" en "Wij adviseren personen die in het verleden GBS hebben doorgemaakt in het algemeen om zich wél te laten vaccineren."

Meld bijwerkingen
Ervaar je zelf een bijwerking van een van de coronavaccins die al dan niet met GBS of je eigen spierziekte te maken kan hebben? Meld die bij Lareb. Dat centrum verzamelt en analyseert in Nederland alle meldingen van mogelijke bijwerkingen. In samenwerking met Lareb is het expertisecentrum ook een vragenlijstonderzoek gestart naar mogelijke bijwerkingen van coronavaccinaties bij mensen die al GBS, CIDP of MMN hebben of hebben gehad. We delen uiteraard de resultaten, zodra die bekend zijn.

Terug naar overzicht