Veilig met je rolstoel in de (taxi)bus, ook zonder crashtest-sticker

Door: Geke van der Ende, Jeanine Blaakmeer

​​​​​​​Vanaf 1 januari wordt dat mogelijk. Volgens de herziene Code VVR kunnen dan ook mensen met een rolstoel zonder haaksymbolen vervoerd worden. Mits de chauffeur de rolstoel veilig kan vastzetten.

De chauffeur maakt uiteindelijk de afweging. Hiervoor krijgen chauffeurs extra training en informatie. Het belangrijkste onderdeel van de afweging is of de rolstoel met inzittende ‘veilig vast te zetten is en goed te vervoeren’, ongeacht de certificering van de stoel. Dat is nieuw ten opzichte van de huidige code. Die stelt stickers met haaksymbolen verplicht als bewijs dat de rolstoel een crashtest heeft doorstaan.

Veel mensen met individuele aanpassingen aan hun rolstoel beschikken niet over zo’n sticker. Voor hen gold sinds 2017 een overgangsregeling. Spierziekten Nederland heeft de afgelopen twee jaar samen met vervoerders, rolstoelfabrikanten en consumentenorganisaties als Ieder(in) aan oplossingen gewerkt om de Code VVR zo aan te passen dat ook mensen met een niet-gecertificeerde rolstoel veilig vervoerd kunnen worden.

De herziene Code VVR gaat in per 1 januari 2022. Deze geeft echter nog geen volledige zekerheid. Het kan namelijk voorkomen dat de veiligheidsinschatting tussen chauffeurs onderling verschilt. Wat als een passagier soms wel en soms niet meegenomen wordt? Over die onzekerheid blijven wij in gesprek met de betrokken partijen.

Meer lezen? Zie ook:
Code VVR aangepast per 1 januari 2022 - Ieder(in);
Wijziging Code VVR per 1 januari 2022 - SFM.

Terug naar overzicht