Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metChronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP)

CIAP leidt tot een vermindering of verandering van gevoel en een niet of onvoldoende functioneren van spieren.

Wat is CIAP?

CIAP (chronische idiopathische axonale polyneuropathie) is een aandoening van de zenuwen die leidt tot een vermindering of verandering van gevoel en een niet of onvoldoende functioneren van spieren.
CIAP is een ziekte van de zenuwen in armen en benen, een polyneuropathie. Je zou kunnen zeggen dat de elektrische bedrading langzaam stuk gaat. De oorzaak van deze polyneuropatie is onbekend. 
Meer over CIAP, oorzaak en verschijnselen

Er bestaan veel polyneuropathieën; voor enkele daarvan kunt u bij Spierziekten Nederland terecht.
Meer over polyneuropathie

Folder over CIAP

Een samenvatting van de informatie over CIAP vindt u in deze folder (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • In Nederland hebben naar schatting 90.000 mensen CIAP, misschien wel meer
  • Er zijn meer mannen dan vrouwen met CIAP
  • De klachten ontstaan gemiddeld rond de 55 jaar
  • Klachten worden soms - aanvankelijk - toegeschreven aan het ouder worden

Diagnose en en behandeling bij CIAP

Het is meestal de neuroloog die de diagnose stelt op basis van de waargenomen verschijnselen. Als er geen oorzaak voor de polyneuropathie aantoonbaar is, wordt de diagnose CIAP gesteld. In de behandeling kan het revalidatieteam een belangrijke rol spelen. 
Meer over diagnose en behandeling bij CIAP

Expertisecentrum CIAP

In het expertisecentrum CIAP hebben artsen en onderzoekers hun kennis van en ervaring met deze ziekte gebundeld. Mensen met CIAP, hun naasten en zorgverleners kunnen met vragen over diagnostiek, zorg en behandeling bij het expertisecentrum terecht. Meer over het expertisecentrum CIAP

Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw neuroloog.

Video over CIAP en revalidatie

Mensen met CIAP kunnen veel hebben aan de inzet van een gespecialiseerd revalidatieteam. Het team kan voor optimale ondersteuning zorgen.
Bekijk de video over CIAP en revalidatie

Informeer uw huisarts

CIAP is een zeldzame aandoening. Uw huisarts is mogelijk niet op de hoogte van wat de beste begeleiding is. Geef uw huisarts daarom de benodigde informatie.
Meer over informatie voor de huisarts over CIAP en de brochure (gratis te downloaden).

Leestips

In de brochure CIAP, diagnose en behandeling komen aan de orde: diagnose en prognose, verschijnselen en behandelmogelijkheden. Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze brochure gratis downloaden via de persoonlijke pagina.

Bestellen via de webwinkel

Er is ook een brochure over het omgaan met de ziekte met onder meer ervaringsverhalen.

Spieracademie

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het