Chronische idiopathische axonale polyneuropathieOorzaak en verschijnselen

Wat is chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP)?

Chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) is een aandoening van de zenuwen die leidt tot een vermindering of verandering van gevoel en een niet of onvoldoende functioneren van spieren. De aandoening is chronisch en men gaat langzaam achteruit. De eerste klachten ontstaan gemiddeld rond het vijfenvijftigste jaar.

Wat gebeurt er bij CIAP?

CIAP is een ziekte van de 'bedrading' van de zenuwen in armen en benen. De motorische zenuwen geven signalen door aan de spieren waardoor wij ons kunnen bewegen.
De sensorische zenuwen koppelen gevoelsinformatie terug naar het centrale zenuwstelsel waardoor wij kunnen voelen.
Een zenuw bestaat uit een zenuwcel en een lange uitloper, de zenuwvezel (een soort telefoondraad) met daaromheen een isolerende stof. Deze 'draad' wordt axon genoemd. Bij CIAP is dit axon beschadigd. De oorzaak van deze beschadiging is onbekend (idiopathisch).

Verschijnselen van CIAP

De aandoening begint in de voeten en onderbenen. Daarna volgen soms de handen. De eerste klachten zijn vaak tintelingen, prikkelingen, een doof gevoel en soms ook pijn. In een later stadium kan men last krijgen van klapvoeten en spierzwakte.

Omdat de aandoening zich op latere leeftijd voordoet en de diagnose niet altijd makkelijk te stellen is, kunnen de klachten worden toegeschreven aan het ouder worden. Het kan ontmoedigend zijn te horen dat er weinig hulp en behandeling mogelijk is, terwijl de verschijnselen in de loop van de tijd in ernst toenemen. Bovendien toont de omgeving meestal niet veel begrip voor deze ´vage´ klachten.

Folder over CIAP

Een samenvatting van de informatie vindt u in deze folder.

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.