Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metChronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

Bij CIDP worden de signalen van hersenen naar spieren en van huid naar hersenen niet goed doorgeven.

Wat is CIDP?

Bij CIDP raakt het isolerende omhulsel van de zenuwen in armen en benen beschadigd. Hierdoor kunnen de zenuwen de signalen van de hersenen naar de spieren en vanuit de huid naar de hersenen niet meer goed doorgeven. De gevolgen zijn verlammingsverschijnselen in armen en benen. Langzaam verdwijnt er spierkracht uit armen en/of benen. 
Meer over CIDP, oorzaak en verschijnselen

Folder over CIDP

Een samenvatting van de informatie over CIDP vindt u in deze folder (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • CIDP komt voor op alle leeftijden en bij zowel mannen als vrouwen
  • CIDP is een zeldzame ziekte
  • Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer dertig tot honderd mensen CIDP
  • CIDP is niet erfelijk en niet besmettelijk
  • CIPD is waarschijnlijk een auto-immuunziekte
  • CIDP is meestal goed te behandelen

Diagnose en behandeling

De diagnose CIDP is niet eenvoudig te stellen. Er worden altijd aanvullende onderzoeken uitgevoerd.
CIDP kan op drie manieren worden behandeld.

  • Corticosteroïden in de vorm van tabletten. Corticosteroïden zijn doeltreffend maar kunnen vervelende bijwerkingen hebben.
  • Immuunglobuline via een infuus (IVIg). Deze behandeling heeft in circa 80% van de gevallen een positief effect. De kans op bijwerkingen is gering. Bijeen goede reactie op IVIg is het vaak mogelijk de immuunglobuline zelf toe te dienen via een onderhuids infuus (scIgG).
  • Plasmaferese. Schadelijke stoffen worden uit het bloed verwijderd. Deze behandeling wordt weinig toegepast.

Meer over diagnosestelling en behandeling van CIDP

Expertisecentrum CIDP

In het expertisecentrum CIDP hebben artsen en onderzoekers hun kennis van en ervaring met deze ziekte gebundeld. Mensen met CIDP, hun naasten en zorgverleners kunnen met vragen over diagnostiek, zorg en behandeling bij het expertisecentrum terecht.
Meer over het expertisecentrum CIDP

Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw neuroloog.

Leestip

In de brochure CIDP en MMN, Diagnose en behandeling staat beknopt weergegeven hoe de ziekte ontstaat, wat de symptomen zijn, hoe het verloop is en wat de juiste behandeling is.
Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze brochure gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site.

Bestellen in de webwinkel

Spieracademie

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het