PolyneuropathiePolyneuropathie en Spierziekten Nederland

Spierziekten Nederland is een patiëntenvereniging die haar leden veel te bieden heeft: informatiemateriaal, onderlinge steun, informatieve bijeenkomsten.
Over de voordelen van het lidmaatschap
.

De vereniging is er voor mensen met een zogenaamde primaire aandoening van spieren en perifere zenuwen (dat zijn zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel). Dat zijn zo'n zeshonderd ziektebeelden. Alle andere ziektebeelden vallen daarbuiten, ook spier- en zenuwziekten die het gevolg zijn van een andere ziekte of het tekort aan een bepaalde stof. Zo valt HMSN, bijvoorbeeld, onder Spierziekten Nederland maar een polyneuropathie als gevolg van een vitamine B12-tekort niet. Wel kan iedereen, ongeacht de ziekte, abonnee of volger worden.

Polyneuropathie: wel of niet bij Spierziekten Nederland?

Hebt u een polyneuropathie en overweegt u lid te worden, kijk dan hieronder of uw aandoening onder de paraplu van Spierziekten Nederland valt.

Geen lid van Spierziekten Nederland

  • Diabetische polyneuropathie
  • Neuropathie door nierfalen
  • Polyneuropathie als gevolg van andere ziektebeelden zoals lepra, AIDS en de ziekte van Lyme
  • Polyneuropathie als gevolg van vitaminegebrek
  • Polyneuropathie als gevolg van alcohol- of druggebruik
  • Polyneuropathie door medicijngebruik, chemotherapie
  • Polyneuropathie door omgang met gifstoffen