Enquête gespecialiseerde zorg door informele zorgverleners

Door: Signifcant Public

Heeft u een pgb, bent u vertegenwoordiger of zorgverlener? Vul dan de vragenlijst in.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert onderzoeksbureau Significant Public momenteel een onderzoek uit. Dit onderzoek gaat over de knelpunten rondom het vinden en/of behouden van informele zorgverleners die vormen van gespecialiseerde zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke knelpunten worden ervaren en hoe vaak deze voorkomen. De resultaten van dit onderzoek bieden de minister van VWS handvatten om in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.

Heeft u zelf een pgb, bent u vertegenwoordiger van een cliënt met een pgb of bent u zorgverlener? Vul dan de vragenlijst in. Ook als u geen knelpunten ervaart, is Significant Public benieuwd naar uw ervaringen. Het invullen van de enquête vraagt ongeveer tien tot vijftien minuten van uw tijd. De enquête is anoniem en de resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen. U kunt de vragenlijst tot 20 juli invullen.

Ga naar de enquête

Voor vragen over dit onderzoek of deze vragenlijst kunt u contact opnemen met Irene Lapajian (irene.lapajian(at)significant.nl) of Ellen Westhoff (ellen.westhoff(at)significant.nl) via het aangegeven emailadres of contact opnemen met het secretariaat van Significant Public (088-0023400) en vragen naar een van de genoemde personen.

Terug naar overzicht