Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metDunnevezelneuropathie (DVN)

Bij de polyneuropathie DVN werken de dunne zenuwvezels niet goed waardoor pijnklachten ontstaan.

Wat is dunnevezelneuropathie?

Dunnevezelneuropathie (DVN) is een aandoening waarbij vooral de dunne zenuwvezels niet goed functioneren. Daardoor kunnen verschillende pijn- en andere klachten ontstaan.
DVN is een vorm van polyneuropathie (poly = veel, neuropathie = zenuwziekte).
Dunnevezelneuropathie kent een reeks mogelijke verschijnselen zoals een brandende of prikkelende pijn, maag- en darmklachten, wisselende bloeddruk en hartkloppingen.
Meer over oorzaak en verschijnselen van DVN

Folder over dunnevezelneuropathie

Een samenvatting van de informatie over DVN vindt u in deze folder (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • Het is niet precies bekend hoe vaak dunnevezelneuropathie voorkomt
  • De aandoening wordt nog niet zo lang herkend
  • DVN is een vorm van polyneuropathie
  • De oorzaak van DVN kan niet altijd worden vastgesteld

Diagnosestelling bij DVN

De arts zal aan de hand van de klachten bepalen naar welke mogelijke oorzaken verder onderzoek gedaan moet worden. Om de diagnose dunnevezelneuropathie te kunnen stellen, is een aantal onderzoeken mogelijk. Meer over diagnosestelling en behandeling bij DVN

DVN-expertisecentrum

In het DVN-expertisecentrum hebben artsen en onderzoekers hun kennis van en ervaring met deze ziekte gebundeld. Mensen met DVN, hun naasten en zorgverleners kunnen met vragen over diagnostiek, zorg en behandeling bij het expertisecentrum terecht.
Meer over het DVN-expertisecentrum

Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw neuroloog. Mensen uit de regio Maastricht kunnen door hun huisarts worden verwezen.

Leestip

De brochure Dunnevezelneuropathie, Diagnose en behandeling bevat uitgebreide informatie over de ziekte, de verschijnselen, de manier waarop de diagnose kan worden gesteld en de behandeling en begeleiding.
Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze uitgave gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site.

Bestellen via de webwinkel

Informeer uw huisarts

Dunnevezelneuropathie is een heel zeldzame aandoening. Misschien is uw huisarts niet op de hoogte van wat de beste begeleiding is. Geef uw huisarts zelf de benodigde informatie.
Meer over informatie voor de huisarts en de (gratis te downloaden) brochure

Onderzoek naar DVN

In Nederland wordt onderzoek gedaan naar dunnevezelneuropathie, vooral aan het Universitair Medisch Centrum van Maastricht. Het onderzoek concentreert zich op de diagnostiek, de onderliggende oorzaken en behandelmogelijkheden. Meer over onderzoek naar DVN

Spieracademie

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het