Zoeken

  1. Uit: Nieuwsbrief Erfelijke Polyneuropathieën - 2013, nr. 1 1 Iemand met HMSN (CMT) kan vanwege een andere aandoening dan zijn spierziekte geneesmiddelen nodig hebben. Bij een spierziekte is (aanvullen

  2. Uit: Nieuwsbrief Erfelijke Polyneuropathieën, jrg. 19 (2011), editie 1 1 De bijeenkomst in Veldhoven op 2 oktober 2010 was een overweldigende ervaring, naar mijn indruk nog nooit zoveel leden bij elka

  3. 16 CONTACT | maart 2016 Werken Koste wat het kost wilde ze aan het werk blijven. Ze was jong, sportief, enthousiast over haar werk als jeugdbeschermer en schoolmaatschappelijk werker. De ziekte mocht

  4. CONTACT | maart 2016 15 Advies Mijn man kan nog nauwelijks zijn hand- tekening zetten. Er komt een moment dat hij dat helemaal niet meer kan. Hoe moet het dan verder? Als iemand door een lichamelijke

  5. PowerPoint-presentatie (Neuropathische) pijn Wetenschappelijk onderzoek en de stem van de patient Pijn Groot probleem • Voor patiënten • Voor de maatschappij: kosten tot 10% van BNP! Pijn bij spierzie

  6. Dia 1 Pijn die maar niet overgaat Wat kan pijnrevalidatie u bieden? Albère Köke Adelante Kenniscentrum Hoensbroek Universiteit Maastricht Hogeschool Zuyd Heerlen Inhoud ? Het probleem pijn ? Pijn theo

  7. Uit: Nieuwsbrief Myasthenieën, november 2008 1 De zeldzame neurologische aandoening Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) is relatief vaak een symptoom van long- kanker. De helft van de patiënten me

  8. Uit: Nieuwsbrief Myasthenieën, november 2009 1 Dr. Kuks begint met te vertellen dat chemische stoffen lang niet altijd kunstmatig zijn. Natuurlijk zijn er veel stoffen die gemaakt worden uit aardolie

  9. Uit: Nieuwsbrief Erfelijke polyneuropathieën, februari 2014, nr. 2 1 Verslag van lezing gegeven door Coby Wijnen tijdens Spierziektecongres september 2014. Aan superfoods worden positieve effecten op

  10. Uit: Nieuwsbrief AMC, mei 2008, nr. 18 1 Lezing door Marja van Tol op de landelijke spierziektendag 9 juni te Zoetermeer. Marja van Tol is als kinderrevalidatiearts verbonden aan en het Revalidatie Ce

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose