Zoeken

  1. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  2. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

  3. In de nieuwsbrief van de AMC-diagnosewerkgroep van Spierziekten Nederland worden leden op de hoogte gesteld van lopend en onlangs afgerond onderzoek. Bij Mijn Informatie in het ledengedeelte van www.s

  4. De behandeling is erop gericht een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het functioneren te bereiken. Een team van specialisten, van fysiotherapeut tot revalidatiearts, kan hieraan bijdragen. Dit tea

  5. Tot nu toe zijn er geen effectieve behandelingen bekend voor de ziekte van Kennedy. De ziekte is helaas nog niet te genezen. Adviseurs: J.M. Cobben, AMC en I.J.M. de Groot, de Trappenberg

  6. Tot nu toe zijn er geen effectieve behandelingen bekend voor de ziekte van Kennedy. De ziekte is helaas nog niet te genezen. Wel kan men proberen zo lang mogelijk actief te blijven en de spierverzwakk

  7. LEMS begint bij 95% van de patiënten met zwakte van de bovenbenen en kan zich dan uitbreiden naar de armen of gelaat. Het dubbelzien en hangen van de oogleden is meestal minder uitgesproken dan bij de

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose